Vietnam: Úspěch v boji proti koronaviru zastiňuje neúspěch v boji za lidská práva

Vydáno 06. 05. 2020

V předchozích dnech jsme vám přinesli přehled aktuální situace v zemích, kde se naše pobočka Transparency dlouhodobě angažuje na poli posilování principů demokracie. Nově jsme se v rámci našich zahraničních aktivit po několikaleté spolupráci s kolegy v Myanmaru spolupráci s kolegy v Myanmaru posunuli i dále do regionu Jihovýchodní Asie – konkrétně do Vietnamu, kde budeme letos prvním rokem realizovat aktivity zaměřené na posilování občanské společnosti a právního státu. 

Grafika projektu | zdroj: TI

Stejně jako Myanmarští, i občané Vietnamské socialistické republiky čelí v době mimořádných opatření zvyšování tlaku na občanskou společnost, neziskový sektor i novinářskou obec.  

Svobodný projev, svobodný tisk a svobodný přístup k informacím – nebo ne? 

Přes oficiálně deklarovanou svobodu tisku, která je ukotvena ve Vietnamské ústavě, nelze o faktické svobodě médií hovořit. Pozice a role médií ve Vietnamu je velmi slabá, média a občanská společnost všeobecně trpí nedostatkem zdrojů apostrádají nezávislost.  

Tradiční média podléhají přímému stranickému řízenína soulad mediálních výstupů se stranickou ideologií a oficiálně uznávaným historickým i politickým narativem pravidelně dohlíží úředníci z ministerstva informací. V zemi, kde ústava garantuje svobodu projevu, tak může publikace kontroverzních či neautorizovaných informací ze strany novinářů vést k disciplinárnímu řízení, propuštění nebo dokonce vyústit v zadržení a uvěznění.   

Není překvapivé, že novináři a tiskové agentury se mnohdy uchýlí k autocenzuře. 

Oficiální média – televize, rozhlas, tisk a další vydavatelství – jsou ústředním kanálem propagandyjiná než centrálně spravovaná média Strana nepovolí. Neoficiální zdroje informací – staromódní samizdat a novodobí blogeři – čelí perzekuci. Nezávislí novináři, reportéři a blogeři jsou zatýkáni pro „protistátní propagandu“, „podvratné aktivity“ a „zneužívání práv na svobodu a demokracii kohrožování zájmů státu“ – trestné činy postihnutelné mnohaletým vězením.  

72 + 47 = 1984

V roce 2013 vstoupilo v platnost Nařízení 72, které má pomoci uživatelům internetu nalézat „správné a čisté informace“, v praxi se ale jedná především o  filtrování obsahu, zavádění cenzury a formulaci „zakázaných činů“. Hledání pravdy je o to složitější, že vláda sama si najímá tzv. „spolupracovníky v sociálních názorech“ – tito tvůrci veřejného mínění mají za úkol šířit oficiální propagandu abojovat názory nepřátelskými vůči vládnoucí straně a vládě. 

Vedle nich pak ještě působí desetitisícový armádní kybernetický útvar Force 47, jehož úkolem je bránit Stranu a zaměřit se na disidentské blogery.  

Ano, bude hůř

Na žebříčku každoročně publikovaného Indexu světové svobody tisku obsazuje Vietnam dlouhodobě pozici v poslední desítce států, v posledních letech – po převzetí vedení strany Nguyen Phu Trongem – útlak ještě více vzrůstá a situace se zhoršuje. Dle Reportérů bez hranic je v současné době uvězněno kolem 25 novinářů a blogerů.

Hnutí Human Rights Watch pravidelně upozorňuje na potlačování svobody projevu, šikanu a brutalitu ze strany policistů a státních bezpečnostních složek směrem k aktivistům. Zatýkání občanů za vyjádření názoru na vlastním Facebookovém profilu není nic výjimečného. 

Od 1. ledna 2019 navíc vstoupil v účinnost nový zákon o kybernetickém zločinu, na jehož základě se od zahraničních online platforem požaduje, aby ukládaly data vietnamských uživatelů na serverech ve Vietnamu a v případě potřeby je předávaly policejním orgánům.

Pouhý týden po vstoupení v účinnosti informovala Vietnamská mediální agentura o porušování nového zákona společností Facebook s tím, že FB odmítl poskytnout vietnamským bezpečnostním složkám informace o „podvodných účtech“ – oficiálně ale bylo požadováno, aby společnosti vyhověli požadavkům zákona do konce roku 2019. 

Malý velký bratr

Začátkem letošního roku se začaly nápadně často vyskytovat výpadky lokálních Facebookových serverů. Jedna z nejvýznamnějších sociálních sítí v zemi registruje přes 60 milionů uživatelských účtů a vedle poskytování platformy pro zprostředkování významné části online obchodů také představuje prostor pro disent.  

Enormní zpomalování datových toků vedlo k významnému omezení Facebooku apřidružených služeb (Messenger, Instagram) v době, kdy celá země byla uzavřena v karanténě – fyzické odloučení doplnilo omezování virtuálního kontaktu.  

Oficiální média nejprve tvrdila, že nestabilní přístup k službám je způsoben údržbou podmořských kabelů, po několika týdnech mlžení a nejistoty přišly Reuters minulý týden se zlomovým zjištěním: dvouměsíční výpadky v režii státních telekomunikačních služeb byly formou nátlaku na společnostAgentura Reuters uvedla, že „v e-mailovém prohlášení Facebook potvrdil, že neochotně vyhověl žádosti vládyaby na své síti omezil přístup k obsahu, který (vláda) považuje za nezákonný‘. 

Aby toho nebylo málo

Toto zjištění přichází pouhý týden po tom, co ve středu 15. dubna ústřední vláda vydala dekret zpřísňující dohled nad online projevy, který má bránit šíření poplašných zpráv (fakenews) souvisejících se šířením nemoci Covid-19. Bezprecedentní předpis umožňuje pokutovat občany šířící “fakenews” částkou představující čtvrt- až půlroční běžný příjem. Podobně jako v dalších autoritářských režimech, ani ve Vietnamu ve skutečnosti nezáleží na tom, zda sdílené informace souvisí s problematikou pandemie, či se jedná pouze o nepohodlná prohlášení. 

Čemu se nyní věnujeme

V rámci začínající spolupráce s vietnamskými kolegy máme ambici napomáhat pospolitosti vietnamské občanské společnosti a pomoci s prosazováním principů dobrého vládnutí a otevřené správy věcí veřejných. Bez přístupu občanů k informacím a možnosti utváření vlastního názoru je konstruktivní dialog nereálný a otevřené vládnutí pouhou proklamací na papíře. 

Mimořádný stav a s ním spojená omezení nám brání cestovat do Vietnamu a věnovat se naplno práci na místě. S napětím sledujeme vývoj událostí a věříme, že plánovaná letní cesta Vietnamských kolegů do Čech ještě není úplně tabu. 

Zpráva vznikla díky podpoře MZV ČR, program Transition Promotion, v rámci projektu MOBS.  


Projekty a kauzy: Mobilizace občanské společnosti a boj proti korupci ve Vietnamu

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.