Kurzy občanské protikorupční sebeobrany

Publikováno 04. 08. 2014

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany realizovala Transparency International Česká republika v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v období srpen 2012 – říjen 2013.

Co konkrétně děláme

V první fázi bylo vybráno 8 regionů, resp. regionálních center – Brno, Broumov, Liberec, Opava, Plzeň, Příbram, Ústí nad Labem, Zlín. V každém městě proběhla v rámci projektu veřejná debata následovaná kurzem. Veřejné debaty byly vždy zacíleny na aktuální problémy regionu. Průměrná účast byla 50 osob. Veřejnou debatu moderovali pracovníci Transparency International, jednotlivá vystoupení zajistili odborníci na danou problematiku, zástupci občanských organizací a iniciativ a zastupitelé města. Na veřejné debaty tematicky navazovaly kurzy, účastníci mohli od právníků Transparency International získat konkrétní informace o možnosti využití nástrojů boje proti korupci. Průměrná účast na kurzu byla 16 osob. Tyto hlavní projektové aktivity doplnily informační, propagační a výukové materiály. Řada z nich je k dispozici na webu projektu.

Přímí účastníci projektových aktivit i ostatní představitelé cílových skupin získali vědomosti a dovednosti potřebné k monitoringu výkonu veřejné moci a k aktivním krokům proti korupčnímu jednání.

Tyto cíle byly podpořeny výukovými a motivačními materiály. Zároveň byla prostřednictvím webových stránek projektu vytvořena platforma, které umožňuje získávání dalších informací a materiálů a výměnu zkušeností, udržuje tak a stimuluje zájem občanů o další vzdělávání. Tvoří odbornou a organizační podporu projektu a jsou komunikačním prostředím se členy cílových skupin.

Jaké máme výsledky

Z hodnocení vyplývá, že účastníci nejvíce oceňovali informační a motivační přínos kurzů a veřejných debat – získání či rozšíření znalostí v dané oblasti, pochopení smysluplnosti občanských aktivit v boji proti korupci a potřeby větší osobní angažovanosti. Mnozí je vnímali jako povzbuzení pro vlastní zapojení do občanské kontroly nakládání s veřejnými prostředky a pro vytváření občanských iniciativ pro boj proti korupci. Velmi pozitivně hodnotili kvalitu prezentací i připravených materiálů, vystoupení odborníků a jednotlivé kazuistiky. Oceňovali také možnost diskuse a její konstruktivnost. V řadě názorů byl vyjádřen požadavek na další obdobné aktivity.

 

20. 11. 2012 V ústeckém Hraničáři se debatovalo o evropských dotacích

18. 2. 2013 Téměř stovka lidí přišla v Brně diskutovat nad problematikou územního plánování

21. 3. 2013 V Plzni se debatovalo nad referendem a korupcí na zdejších právech

23. 4. 2013 Broumovská debata Transparency International otevřela otázky kolem měšťanského pivovaru

10. 5. 2013 Veřejná debata Transparency International ve Zlíně řešila otázku svobodného přístupu k informacím

4. 6. 2013 Veřejná debata Transparency International v Příbrami otevřela řadu citlivých problémů

18. 6. 2013 Veřejná debata Transparency International v Opavě upozornila na důležitost zveřejňování informací pro úspěšné zapojení občanů

18. 9. 2013 Transparency International zaplnila libereckou knihovnu

Donoři

LOgo KOPS 

Doba trvání: srpen 2012 – říjen 2013

Bojujte proti korupci s námi.