Broumovská debata Transparency International otevřela otázky kolem měšťanského pivovaru

Vydáno 24. 04. 2013

Na čtyři desítky lidí se v úterý 23. dubna 2013 sešly v broumovském Informačním centru na veřejné diskusi, kterou pod názvem „Veřejné finance pod veřejnou kontrolou v Broumově“ uspořádala ve spolupráci s místními občany Transparency International. Debata si kladla za cíl seznámit přítomné s hlavními pozitivy i riziky, které s sebou nesou evropské dotace a zároveň iniciovat debatu o zásadních investicích ve městě.

kops-broumov

Debata KOPS v Broumově | zdroj: TI

Během debaty se příchozí občané mohli seznámit nejen s obecným vymezením korupce, současnou problematikou kolem čerpání z evropských fondů, ale i s konkrétními kauzami z ostatních měst. Dominantním tématem večera pak byla situace kolem měšťanského pivovaru v Broumově, který dlouhé roky čeká na své využití.

Během debaty se střetly názory zastánců bývalého a současného vedení města nad minulým přístupem i možnou budoucností broumovského pivovaru. Současný radní města Broumova Arnold Vodochodský i bývalá starostka Broumova Libuše Růčková prezentovali své názory na někdejší záměr spolupráce s Agenturou pro rozvoj Broumovska a na postup radnice směrem k občanům. Během debaty vystoupil i občanský aktivista Petr Bergmann, který na počátku milénia stál u prvních snah o využití broumovského pivovaru. Do diskuse se zapojili nejen mnozí občané, ale i zástupci Transparency International. Právě ti pak upozornili na rizika pro městský rozpočet, která zrušený projet využití broumovského pivovaru přinášel a zdůraznili nutnost co nejvíce zapojit občany do diskuse nad budoucím využitím pivovaru.

Ačkoliv mezi jednotlivými diskutujícími nepanovala shoda ohledně minulých zamýšlených investic, stala se debata nejen místem pro výměnu názorů, ale došlo i ke shodě, že s objektem bývalého pivovaru je třeba v budoucnu nakládat co nejvíce promyšleně a zejména v co nejširší komunikaci s místními občany.

Programový ředitel z Transparency International Radim Bureš k tomu dodává: „Evropské dotace představují velkou příležitost i značná rizika. Zohlednění zájmu občanů, jejich zapojení do přípravy projektu, ale i do jeho kontroly, může uvedená rizika významně omezit. Budoucnost broumovského pivovaru za to stojí“.

Na závěr debaty byli přítomní pozváni na školení – Kurz občanské protikorupční sebeobrany, který pořádá Transparency International ČR v pondělí 29. dubna od 17 hodin v broumovském Infocentru a jehož cílem je seznámit občany broumovského regionu s možnostmi, jak efektivně postupovat v boji proti korupci a klientelismu.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.