Převod zlínské vodárny je podle soudu neplatný, město zatím váhá, ale anonymní kampaň běží

Publikováno: 24. března 2017

Město Zlín a VaK Zlín by měly dle pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci z listopadu 2016 zahájit kroky ke zpětnému převzetí vodárny městem. Zatímco VaK Zlín plánuje využít ještě dovolání k Nejvyššímu soudu a město Zlín si nechává zpracovávat posudky, běží na Zlínsku anonymní dehonestační kampaň proti iniciátorům zrušení provozního modelu.

Water

Ilustrační fotografie | zdroj: Wikipedia

Kauza se začala odvíjet v roce 2004, kdy valná hromada VaK Zlín schválila prodej části podniku, což v praxi znamenalo zavedení provozního modelu (VaK Zlín vlastní infrastrukturu, soukromá společnost se stará o dodávky vody).

Postup valné hromady byl později Krajským soudem v Brně shledán v rozporu se zákonem a v listopadu 2016 tento právní závěr potvrdil i Vrchní soud v Olomouci.

Město Zlín si nyní nechává z pozice největšího akcionáře VaK Zlín zpracovat analýzy dopadů rozsudku a návrhy dalšího postupu.

@Transparency_CZ | zdroj: Twitter
„Město Zlín jako největší akcionář by mělo primárně respektovat pravomocný rozsudek soudu. Jinými slovy by mělo město neprodleně zahájit aktivní kroky k tomu, aby byl napraven nezákonný stav. Nejvyšší soud sice může ještě rozhodnutí zvrátit, ale není vůbec jisté, zda bude dovolání podáno a zda bude připuštěno,“ říká právník TI Petr Leyer.

Na Zlínsku se zároveň této v době, kdy mají padnout klíčová rozhodnutí, objevila anonymní dehonestační kampaň (www.pravdaonovotnem.com), jejímž cílem je poškodit obraz osob, které usilují o nápravu nezákonného zavedení provozního modelu. „Kampaň šíří nepotvrzené informace, spekulace nebo v některých případech sice i fakta, ale bez souvislosti k dané kauze. Cílem je znevěrohodnit jednotlivé osoby a tím i názory, které prosazují,“ dodává analytik TI Milan Eibl.

TI kauzu ve Zlíně i celou oblast vodárenství dlouhodobě sleduje. Ve věci zavedení provozního modelu se TI obrátila i na orgány činné v trestním řízení, protože existovalo důvodné podezření, že mohlo dojít též ke spáchání trestného činu podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Šetření v této věci však stále probíhá.

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČR

Jsme součástí největší mezinárodní nevládní organizace TI zaměřené na problematiku korupce. Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor. Těžíme z naší dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispíváme k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se obracejí ročně stovky klientů z celé republiky. Naše investigativa dává korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy kolem ROP Severozápad. Věnujeme se mimo jiné společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

Naši činnost můžete podpořit skrze darovací bránu TI.

 

Město Zlín jako největší akcionář by mělo primárně respektovat pravomocný rozsudek soudu. Jinými slovy by mělo město neprodleně zahájit aktivní kroky k tomu, aby byl napraven nezákonný stav. Nejvyšší soud sice může ještě rozhodnutí zvrátit, ale není vůbec jisté, zda bude dovolání podáno a zda bude připuštěno.