"Počítá se vhození prázdné úřední obálky jako neplatný hlas?"

Publikováno 07. 12. 2017

Domníváme se, že v případě, kdy je do volební urny vhozena prázdná úřední obálka, není vyhodnocena jako neplatný hlas a okrsková volební komise ho tak jako neplatný hlas ani neeviduje. Jak je patrné i z pokynů, které obdrželi členové volební komise, ve kterých je uvedeno, že prázdná obálka se započítává, ale neobsahuje platný hlas (zároveň hlas není evidován jako neplatný hlas). Jako neplatné hlasy se označují takové hlasovací lístky, které byly v počtu vyšším než jeden vloženy do obálky, případně hlasovací lístky, které byly natolik poškozené, že nebylo možné zjistit, pro kterou stranu volič hlasuje. Vhozením prázdné obálky je volič započítán do statistik, jako účastník voleb, ale zároveň jeho účast není započítána jako hlas pro konkrétní stranu.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.