"Je nabízení zmrzliny za nevyužité volební lístky ANO a KSČM korupce, resp. kupčení s hlasy?"

Publikováno 07. 12. 2017

Aby mohla být úspěšná případná žaloba na vyslovení neplatnosti hlasování nebo voleb, musí být naplněn § 87  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, kde je uvedeno, že návrh na neplatnost hlasování (voleb) může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování (voleb). V případech, ve kterých soud konstatoval, že došlo k hrubému ovlivnění voleb, bylo jednoznačně vyčísleno, kolik hlasů bylo ovlivněno. Osoby, které se snažily ovlivnit konkrétní hlasování, předem voličům připravily obálku s vybraným hlasovacím lístkem, případně ho označily i preferenčními hlasy. Zároveň tyto osoby doprovázely do hlasovacích místností, aby bylo zřejmé, že daná osoba hlasovala podle obdržených pokynů. V případě, kdy konkrétní cukrárna nabízí zmrzlinu za to, že kdokoli přinese nevyužité hlasovací lístky, však není možné ovlivňování voleb dovozovat, neboť každý, kdo případně přinesl nepoužitý hlasovací lístek ANO nebo KSČM nemusel prokazovat a ani nebyl nucen prokazovat, jak volil. Mohla nastat i taková situace, že osoba, která přinesla oba tyto hlasovací lístky, mohla jednu z těchto stran volit, a to z toho důvodu, že každý volič před volbami obdrží do své poštovní schránky v místě bydliště hlasovací lístky, a zároveň může obdržet nové hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. Takto by mohl kdokoli, kdo obdržel hlasovací lístky do schránky, předložit vybrané lístky v cukrárně, vyzvednout si odměnu v podobě zmrzliny, a zároveň by mohl jít odvolit a hlasovat pro ANO nebo KSČM, neboť by dostal hlasovací lístky nové. Domníváme se, že nedošlo k ovlivnění hlasování a případná žaloba k soudu by nebyla úspěšná.

V minulosti byly zaznamenány i jiné praktiky, které soud shledal jako nezákonné. Bylo jimi například pořádání tombol, ve kterých mohli jednotliví občané vyhrát hodnotné ceny, ovšem rozdělení odměn bylo podmíněno vítězstvím této strany ve volbách. V tomto případě je jednoznačně dovozeno, že jednotliví voliči byli motivování k volbě konkrétní strany, a zároveň mohli motivovat i své známé a příbuzné, neboť se s nimi mohli rozdělit o konkrétní cenu. Ovšem ani tento model není podobný jednání personálu cukrárny, protože personál cukrárny nenabádal k podpoře konkrétní strany a ani udělení odměny v podobě zmrzliny není podmiňováno konkrétním volebním výsledkem (např. zmrzlinu dostane každý, kdo přinese volební lístek ANO a KSČM, a zároveň když tyto strany obdrží méně než 5 %).

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.