"Může 5 tisíc ztracených voličských průkazů ovlivnit výsledek voleb a mohou být volby kvůli tomu neplatné?"

Publikováno 07. 12. 2017

Ministerstvo vnitra potvrdilo, že došlo ke ztrátě cca 5 tisíc voličských průkazů napříč Českou republikou. Ztracené voličské průkazy však nebyly platné, protože nebyly opatřeny úředním razítkem. Každá volební komise byla proškolena ke kontrole řádných náležitostí voličského průkazu, tedy i ke kontrole příslušného razítka. Zároveň je třeba uvést, že by nebylo pro případného pachatele jednoduché jednak získat tyto voličské průkazy a taktéž je ani uplatnit, protože pokud by se je rozhodl uplatnit sám, musel by navštívit 5 tisíc volebních okrsků. Navíc, jak vyplývá i ze stanoviska Ministerstva vnitra, některé voličské průkazy, které jsou označené jako ztracené, byly omylem skartovány, proto s nimi nemůže nikdo manipulovat.

K případnému napadení hlasování je možné podat návrh k Nejvyššímu správnímu soudu, a pokud by soud naznal, že dle § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, došlo k hrubému ovlivnění voleb, konkrétní hlasování by zrušil. Ovšem v roce 2017 byla poměrně vysoká volební účast, a tak i kdybychom připustili, že by mohly být veškeré voličské průkazy, které jsou označené jako ztracené, uplatněny, jednalo by se o 0,1 % všech odevzdaných hlasů. Vzhledem k tomu, že žádná ze stran nezůstala o 0,1 % hlasu před „branami“ Poslanecké sněmovny ČR a ani o tento rozdíl hlasů nepřekročila uzavírací klauzuli 5 %, domníváme se, že by nebylo možné konstatovat, že došlo k hrubému ovlivnění hlasování/voleb.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.