"Kandidát má 0 hlasů, přitom jsem ho volil"

Publikováno 07. 12. 2017

Volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů (dále jen „VZK„). Dle § 53 odst. 1 VZK můžete, jakožto občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, podat návrh na neplatnost hlasování a to na příslušný krajský soud. Avšak je třeba zmínit, že takovýto návrh je potřeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů.

Další možností je zaslání podnětu řediteli krajského úřadu a na Ministerstvo vnitra. Tento prostředek však slouží pouze k upozornění na nesrovnalosti ve volbách. Volební orgány na jeho základě totiž nejsou oprávněny prohlásit hlasování za neplatné, protože to může prohlásit za neplatné jenom soud.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.