"Jak má postupovat volič, který prokázal svou totožnost, dostal úřední obálku, odebral se za plentu, avšak následně omylem vhodí do urny volební lístek bez úřední obálky. Může žádat nový volební lístek? Musí i s úřední obálkou odejít z volební místnosti? Musí do urny vhodit prázdnou obálku?"

Publikováno 07. 12. 2017

Konkrétní odpověď lze dovodit z § 40 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, kde je uvedeno:

3) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky okrsková komise a zvláštní okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a zvláštního seznamu.

4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlas, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

Vzhledem k tomu, že zákon vyhodnocuje jako neplatné hlasovací lístky až ty lístky, které byly v úřední obálce (a byly zde například dva hlasovací lístky nebo byl hlasovací lístek znehodnocen tak, že musel být shledán jako neplatný hlas), máme za to, že prostým vhozením hlasovacího lístku bez obálky do úřední schránky ještě nedošlo k aktu volby, a že by osoba, která takto hlasovací lístek do urny vhodila, mohla žádat nový hlasovací lístek, který by již řádně vložila do úřední obálky. Hlasovací lístky, které jsou volně vhozené do hlasovací urny, se nezapočítávají ani do statistik účasti ve volbách a v podstatě tak mají stejný význam, jako kdyby tam byl vhozen jakýkoli list papíru.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.