Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe

Publikováno 17. 09. 2014

Proč se věnujeme tomuto projektu

Cílem projektu je podpora a zvýšení kvality a povědomí občanů v souvislosti s poskytováním bezplatných právně poradenských služeb pro občany, kteří se setkali s korupčním jednáním a potřebují pomoc s právní orientací v této složité situaci.

Co konkrétně děláme

Díky projektu Speak-up:

  • jsme měli možnost rozšířit naše řady kvalifikovaných právníků,
  • pořádáme veřejné debaty o místních problémech spojených především s hospodařením s veřejnými prostředky po celé ČR,
  • poskytujeme podporu whistleblowerům jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru.
  • můžeme zajistit  nepřetržité fungování právní poradny Transparency International

Jaké máme výsledky

Bezplatné právní poradenství TI poskytuje formou základního právního poradenství a rozšířené právní pomoci.

V rámci základního právního poradenství klient získá informace o vhodném postupu při obraně proti korupčnímu jednání, o obsahu právních předpisů a o institucích, na které se můžete obrátit.

Každodenní kontakt s občany a jejich problémy v rámci umožňuje TI získat přehled o stavu korupce v České republice a díky této praktické zkušenosti se pak soustředit na širší advokační činnost a dosahování systémových změn.

Mapa případů

Některé z případů, které právní poradna TI řešila či řeší,  a u kterých jsme získali souhlas klienta s jejich publikováním, můžete najít na Mapě případů.

Práce Právní poradny není jen o konkrétních kauzách – často se opakující dotazy, se kterými se na nás naši klienti obracejí, najdete v sekci Dotazy právní poradny

Donoři

TI se účastní projektu Speak-up přímo financovaného Evropskou komisí společně s dalšími 6 zahraničním pobočkami Transparency International od počátku roku 2013 v pozici projektového partnera.

Projekt trvá do 31. 3. 2015

EU_vlajka

S finanční podporou Programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské komise – Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Za obsah tohoto webu odpovídá autor a Evropská komise není odpovědná za jakékoliv využití informací, které jsou obsaženy na těchto webových stránkách.

Bojujte proti korupci s námi.