Otevřený dopis členkám a členům zastupitelstev měst a obcí v ČR o možnostech regulace hazardu obecními vyhláškami

Vydáno 21. 08. 2015

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) se společně s občanským sdružením Občané proti hazardu (dále jen „OpH“) věnuje již dlouhou dobu problematice regulace hazardu v České republice. Vzhledem k zájmu o tuto oblast se zabýváme také aktuálním děním na evropské úrovni a jeho možným dopadem v ČR.

Otevřený dopis - Regulace hazardu - web

Otevřený dopis Regulace hazardu | zdroj: TI

V červnu tohoto roku rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie o předběžné otázce týkající se možnosti omezovat či úplně zakázat hazardní hry legislativou členského státu EU. Konkrétně se jednalo o velmi přísnou a rychlou regulaci přijatou v Maďarsku. Na základě tohoto rozhodnutí se objevila úvaha (rozesílaná některými hazardními společnostmi obcím a městům), že i česká právní úprava obsahuje podobné prvky jako maďarská a že by mělo být více dbáno na předvídatelnost regulace, resp. zákazu hazardních her.

Z hlediska aktuálně účinného zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a navazující judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, může obec svou obecně závaznou vyhláškou regulovat přítomnost videoloterijních terminálů ve svém územním obvodu. Na základě omezení stanoveného obcí přistupuje následně Ministerstvo financí k odnímání resp. rušení jednotlivých povolení k provozování videoloterijních terminálů. Provozovatelé se mají možnost proti tomuto správnímu rozhodnutí bránit (např. i ve správním soudnictví). Situace v české republice je tedy naprosto odlišná od stavu, který zavládl v Maďarsku, kde byla „ze dne na den“ zavedena ze zákona takřka prohibice. Proces schvalování a rušení povolení je v České republice je založen na vícestupňovém principu kroků činěných  na základě zákona a nikoliv ze zákona, je předvídatelný a práva všech stran jsou náležitě chráněna pomocí opravných prostředků. Navíc je potřeba dodat, že ani maďarská úprava nebyla shledána v rozporu s evropským právem, bylo pouze poukázáno na standardy, které musí splňovat, aby byla souladná (předvídatelnost, oprávněné důvody pro regulaci).

Závěrem tedy TI a OpH chtějí upozornit, že se mohou vyskytnout argumenty interpretující zmíněné rozhodnutí Soudního dvora EU C-98/14, které budou mít za cíl zamezit přísnější regulaci hazardu. Tyto argumenty jsou založené na chybné interpretaci, jsou nerelevantní pro současný stav v České republice a jako takové je lze odmítnout. TI a OpH tedy apelují na obce, aby postupovaly naprosto svobodně a své rozhodování o dalším osudu hazardu v jejich obvodu nijak s tímto rozhodnutím nespojovaly.

Otevřený dopis Regulace hazardu jsme odeslali dnes 21. srpna 2015, prostřednictvím systému datových schránek, členkám a členům zastupitelstev 150 největších měst a obcí v České republice.

 

Ke stažení:

Bližší rozbor aktuálního rozhodnutí Soudního dvora EU naleznete zde.

Celé znění otevřeného dopisu je ke stažení zde.

Seznam obeslaných měst a obcí otevřete zde.


Štítky: Profesionální státní správa , Hospodárnost veřejných rozpočtů , Hazard

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.