Ostraha muničních skladů: Proč právě Trade Fides?

Publikováno: 4. září 2014

Téměř dva roky se TI věnovala kauze týkající se ostrahy muničních skladů prováděné společností Trade Fides. Podmínky realizace ostrahy od samého začátku doprovázely značné pochybnosti (zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, předraženost poskytovaných služeb). Za účelem ověření zjištěných podezření žádala TI po Ministerstvu obrany kopii auditu společnosti KPMG.

Ministerstvo obrany nechtělo audit poskytnout a zvolilo obstrukční taktiku, jež mu vydržela 1,5 roku s tím, že nejprve tvrdilo, že celý audit je obchodním tajemstvím, posléze argumentovalo autorskými právy společnosti KPMG. TI audit nakonec získala. TI kauza zajímá nejen kvůli absurdnímu a místy až grotesknímu sporu  o svobodný přístup k informacím, ale i z hlediska nesoutěžního a netransparentního výběru dodavatele a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Ministerstvo obrany přes negativní stanoviska vlastního legislativního odboru velmi dlouho a zarputile tvrdilo, že zakázku na dodavatele technického zajištění ostrahy nelze soutěžit a že její realizace společností Trade Fides je to nejlepší a jediné možné řešení.

Problematika ostrahy muničních skladů byla předmětem značného zájmu médií a tento dlouhodobý veřejný tlak nakonec přinesl své ovoce, když Ministerstvo obrany přehodnotilo původní postoj a otevřelo soutěž více zájemcům a zároveň se auditními závěry začala zabývat policie

Nyní se soutěží nový dodavatel a průběh této zakázky bude TI dále pečlivě monitorovat.

 

Související projekty

Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe

Každodenní kontakt s občany a jejich problémy umožňuje TI získat přehled o stavu korupce v České republice a díky této praktické zkušenosti se pak soustředit na širší advokační činnost a dosahování systémových změn.

Vice o projektu

Související novinky