Ondřej Kopečný se stává novým ředitelem Transparency. Petr Leyer posílí Správní radu TI

Vydáno 02. 05. 2022

Novým ředitelem Transparency International ČR (TI) se 1. května 2022 stal Ondřej Kopečný. Ondřej je významnou posilou našeho protikorupčního týmu, který v jeho osobě rozšíří svou expertízu mj. v oblasti daňových rájů. Petr Leyer, který byl od 20. listopadu 2020 pověřeným ředitelem, se stal nově členem Správní rady TI. Petr bude také nadále působit v roli našeho seniorního právníka.

Ondřej Kopečný, ředitel TI | zdroj: TI, fotografie: Jan Volejníček

Ondřej Kopečný se stává pátým ředitelem TI za více než 24 let našeho působení v České republice, a to od založení v roce 1998. Jeho zvolení jednomyslně schválila Správní rada TI, která je nejvyšším orgánem organizace a aktivně se věnuje dohledu nad chodem TI, jejím nastavením a plněním celkové strategie.

„Ondřej je velkou posilou TI s mezinárodními zkušenostmi. Naplňuje ideální kombinaci znalostí na poli omezování korupce a manažerských schopností a dovedností. Je nejen volbou Správní rady TI, ale také samotné kanceláře. Už teď se těšíme na spolupráci,“ vysvětluje předseda Správní rady TI Jan Spáčil.

Z mých dosavadních zkušeností z různých oblastí veřejné politiky vyplývá, že korupce a nedostatek transparentnosti zásadně nahlodává důvěru české společnosti ve stát, jeho instituce i v politiku samotnou,“ říká Ondřej Kopečný, nový ředitel TI.

Kolegyně a kolegové v TI odvádějí nesmírně důležitou práci nejen při odhalování korupčních kauz, ale hlavně při systematickém budování protikorupčních pravidel a zákonů. Je pro mě ctí a výzvou, že se k nim můžu přidat,“ dodává.

Ondřej Kopečný absolvoval magisterský program veřejná a sociální politika na FSV UK, kde v letošním roce úspěšně dokončil doktorské studium. V jeho průběhu absolvoval jako stipendista Fulbrightovy komise roční výzkumnou stáž v USA na University of California, Berkeley.

Během své profesní kariéry pracoval na různých pozicích v nevládním sektoru. Mezi jeho expertní oblasti patří v kontextu práce TI např. problematika daňových rájů a boj proti praní špinavých peněz.

Další informace o novém řediteli TI se dozvíte v jeho medailonku na našem webu. Ondřeje můžete také sledovat na jeho Twitteru a LinkedInu.

Petr Leyer se stává posilou Správní rady TI

Petr Leyer pracuje pro TI od roku 2010 a prošel si celou řadu pozic. Začínal jako řadový právník v rámci naší bezplatné Právní poradny, kdy byl po tři roky i jejím vedoucím. Od listopadu 2020 do dubna 2022 pak vedl organizaci jako pověřený ředitel, a to s oboustranně domluveným horizontem, než bude vybrán stálý šéf české kanceláře TI.

Petr Leyer, právník a člen Správní rady TI | zdroj: TI, fotografie: Jan Volejníček

„Chtěl bych Petrovi velice poděkovat za jeho skvělou práci, kterou pro TI v jejím čele odvedl. Jsem velmi rád, že ho nyní přivítáme v naší správní radě a zůstane také pevnou součástí Transparency i jako její právník,“ komentuje Jan Spáčil.

„TI pro mě byla vždycky více posláním než prací a její dočasné vedení je velkou pozitivní zkušeností, kterou chci uplatnit jako člen Správní rady TI. Nyní se chci místo exekutivní manažerské role plně věnovat expertním činnostem v oblasti práva, zejména veřejným zakázkám, střetu zájmů a nastavování vnitřních protikorupčních mechanismů, a také vzdělávání,“ doplňuje Petr Leyer.

Petra můžete sledovat online na jeho Twitteru.

Transparency se tak kontinuálně personálně rozrůstá a zejména posiluje zkušenosti v klíčových oblastech souvisejících s omezováním korupce v České republice a EU.

Česko a omezování korupce

Česko si stále nevede v oblasti potírání korupce příliš dobře. Potvrzením jsou např. nelichotivá umístění ČR v rámci Indexu vnímání korupce, Globálního barometru korupce nebo pravidelné hodnoticí zprávy Skupiny států proti korupci (GRECO). Proto systematicky budujeme kapacity, abychom mohli prosazovat systémové změny a priority v omezování korupce, kontrolovat politiky, ale také šířit osvětu a vzdělávat širokou veřejnost.

Globální výsledky Indexu vnímání korupce za rok 2021 (Corruption Perceptions Index – CPI) | zdroj: TI

Naše protikorupční nevládní organizace za desetiletí práce prokázala, že v České republice hraje nezastupitelnou roli v rámci rozkrývání korupční kauz a upozorňování na rizikové oblasti související právě s korupcí jako např. praní špinavých peněz, střety zájmů politiků, chybějící či neefektivní legislativa nebo problematika daňových rájů a rozplétání majetkových vazeb.

Jedná se o problémy, které jsou v Česku více než aktuální a stále se jim nedostává potřebné pozornosti k jejich řešení a předcházení. TI bude nadále usilovně pracovat padni komu padni, aby hlídala veřejný zájem a hájila efektivní a odpovědnou správu naší země.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.