Martina Mikolášková v rozhovoru TI: „Pro úspěšné a efektivní právní poradenství je zásadní, aby klient začal podnět řešit včas“

Vydáno 31. 05. 2017

Vedoucí Právní poradny TI Martina Mikolášková shrnuje v rozhovoru činnost, úspěchy a úskalí právního poradenství v nevládní neziskové organizaci.

Martina Mikolášková, vedoucí Právní poradny TI | zdroj: TI

Proč ses rozhodla pracovat jako právnička v neziskovém sektoru, a ne třeba v advokátní kanceláři?

Už při studiu na škole se mi líbila představa osobnějšího přístupu ke klientům při řešení jejich případů. Po škole jsem působila ve státní správě a věnovala jsem se převážné veřejným zakázkám, což byla hodně administrativní a technická práce. V Transparency International mám ke klientovi blíž a práce je to skutečně pestrá, včetně spolupráce se zahraničními organizacemi a kolegy ze sítě TI.

V TI působíš více než dva roky a jsi také vedoucí právní poradny. Co považuješ za dosavadní největší úspěch?

Úspěchem je každý případ, který má pro klienta pozitivní dopad. Ať už jde o zpracované podání, na základě kterého je rozhodnuto ve prospěch klienta, nebo o dosažení větší míry transparentnosti a lepší komunikace určitého úřadu směrem ven v důsledku interního přenastavení pravidel, a to i díky naší systematické práci.

Pojem nevládní nezisková organizace se poslední dobu skloňuje v mnoha pádech, a ne vždy v pozitivním slova smyslu. Odráží se to nějak na důvěře klientů vůči TI?

Počet klientů je konstantní, měsíčně přichází kolem 30 až 50 podnětů. Některé jsou relevantní více, jiné méně. Pokud s klienty spolupracujeme delší dobu, potřeba vzájemné důvěry je silná. V tom tedy změnu nevidím.

Změnu vnímám spíše na sociálních sítích, kde se kritika začala objevovat častěji. Ta ale nevychází z relevantních dat, jde spíš o ventilování subjektivních pocitů, a proto ji nevnímám jako projev nespokojenosti klientů. V podstatě ten, kdo vystupuje agresivně nebo negativně, naším klientem není a nemá s námi žádnou pracovní zkušenost.

Nebudí u klientů skepsi, že nabízíte služby právní poradny zdarma?

Naopak, klienti spíše kvalitu našeho poradenství oceňují, i když je bezplatné. Vidí, že se snažíme udělat maximum v tom, jak k nim přistupujeme, jak jim odpovídáme nebo jak vypracováváme samotná podání.

Jsou klienti, kteří se snaží nás ve vzájemné komunikaci příliš nezahlcovat, jiní zase mají pocit, že když fungujeme na základě grantů a dotací, mají automaticky nárok na dlouhodobou spolupráci i tehdy, když jejich případ není z jakéhokoli důvodu řešitelný.

 

JAK SE ŘEŠÍ PODNĚTY KLIENTŮ

Když v poradně obdržíte podnět, pracuje na něm celý tým, nebo pouze vybraní právníci?

Zpravidla si práci rozdělujeme, abychom měli prostor jít do větších podrobností a aby klient věděl, na koho z nás se může v průběhu spolupráce obracet. Pokud se však vyskytne složitější případ, tak ho samozřejmě konzultujeme společně. Snažíme se být ale ve výstupech jednotní.

Jak rozhodujete o tom, zda budete přijatý podnět řešit?

Když obdržíme podnět, někdy i anonymní, tak ho zpravidla vyřizuji a vyhodnocuji jako první já. Snažím se podchytit zejména relevantnost podnětu a to, jestli se jedná o jednorázovou záležitost či dotaz.

Stává se, že musíte klienty k podnikání dalších kroků přemlouvat?

Je to individuální. Někteří klienti chtějí vystupovat pod vlastním jménem a bojovat proti konkrétní instituci, která jim klade překážky. Někteří se naopak snaží za nás trochu schovat, chtějí nám pouze sdělit konkrétní problém a řešení nechávají na nás. Je to případ od případu a nelze říct, že by některá skupina výrazně převažovala.

Jak tedy pracujete s klientem, který sice poradnu kontaktoval, ale vystoupení z anonymity se obává?

To záleží na tom, jestli je to pro naši kauzu důležité. Někdy stačí, když nám klient poskytne pouze informace a dál s námi spolupracuje anonymně. Někdy je naopak nutné, aby se zapojil i pod svou identitou. Vždy ho ale předem seznámíme s výhodami a nevýhodami dalšího postupu. Pokud se již klient konkrétního právní řízení účastní, přísluší mu více práv než nám jako organizaci. My jsme pak tzv. třetí osoba a nemáme žádná specifická práva jako např. veřejné instituce nebo úřady.

Obrací se na vás víc klienti, kteří byli korupcí přímo dotčeni, nebo spíše svědkové korupce?

Zastoupeny jsou obě skupiny. Existuje ale ještě jedna skupina klientů, a to jsou osoby dotčené nesprávným úředním postupem, kterých se úřední jednání přímo dotklo, často se jedná o kauzy např. v rámci stavebního řízení.

 

VČASNÝ KONTAKT HRAJE KLÍČOVOU ROLI

Co se děje v případě, když klientovi nedokážete pomoct? A děje se to vůbec?

Děje se to poměrně často a důvodem bývá skutečnost, že se na nás klient obrátí příliš pozdě. Často se totiž situaci snaží řešit po vlastní ose, z neznalosti podcení některé právní možnosti, které mohl využít, ale my už je zpětně využít nemůžeme. Prvotní a včasná konzultace je skutečně důležitá, mohou se totiž objevit takové záludnosti, které závažně zkomplikují celý případ a mohou negativně ovlivnit jeho výsledek.

Spolupracujete s nějakou partnerskou organizací, na kterou se v těžko řešitelných případech obracíte?

V tuto chvíli si s žádnou partnerskou organizací případy nepředáváme, ale neustále se snažíme mapovat, na co se která neziskovka zaměřuje, nebo jestli existují jiná sdružení, která mohou lidem ve specifických případech pomoci.

Na poradnu se od začátku roku 2017 obrátilo více než 200 klientů. Co bylo jejich nejčastějším problémem?

Klienti velmi často řeší střet zájmů. Zejména na úrovni obcí dochází k tomu, že má někdo ze zastupitelů či samotný starosta vazby na developery nebo dodavatele, kteří se poté hlásí do veřejných zakázek, a mohli by z toho mít určitý profit. Dále to bývá nesprávný úřední postup či stavební řízení.

Na stránkách poradny také rozlišujete jednorázovou pomoc a dlouhodobou spolupráci. Jaká byla nejdelší spolupráce s klientem?

To se velmi těžko specifikuje. Jsou třeba klienti, kteří se na nás obracejí opakovaně, ale ohledně různých záležitostí. Takže v tomto případě se těžkou soudí, zda s nimi spolupracujeme jeden rok nebo pět let. Ale měli jsme i klienty, se kterými jsme dva roky řešili jednu kauzu. Je to tedy opět hodně individuální a pestré.

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČR

Jsme součástí největší mezinárodní nevládní organizace TI zaměřené na problematiku korupce. Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor. Těžíme z naší dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispíváme k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se obracejí ročně stovky klientů z celé republiky. Naše investigativa dává korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy kolem ROP Severozápad. Věnujeme se mimo jiné společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

Naši činnost můžete podpořit skrze darovací bránu TI.


Štítky: Whistleblowing , Mapování korupce , Právní Poradna TI

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.