Vyhlídkové kolo na Smíchově

Vyřešeno Vydáno 30. 11. 2017

V kostce

Radnice Prahy 5 přišla v roce 2016 s ambiciózním plánem, jak přilákat turisty a přiblížit Prahu městům jako jsou Londýn a Vídeň. To se mělo povést díky 60 metrů vysokému vyhlídkovému kolu, umístěnému na smíchovskou náplavku. Pozadí celého projektu vzbudilo ostré reakce jak od Transparency International a místních obyvatel, tak i od památkářů a některých politiků. Od velkolepého plánu musel investor ve výsledku ustoupit, protože se mu během roku nepodařilo získat potřebná povolení.

Jak upozornila Transparency International ČR, o pronájem smíchovského pozemku se přihlásila pouze jedna firma Timsbury Capital s.r.o., jejíž existence i struktura vzbudily značné pochybnosti. Mimo jiné je jediným vlastníkem této společnosti Ing. Jiří Havrda (naposledy ověřeno k lednu 2020), který svými ostatními aktivitami spojuje zajímavý okruh lidí, mezi kterými vyvstávají i jména Romana Janouška a Ivo Rittiga.

TI jako první upozornila na fakt, že realizátor projektu, firma Timsbury Capital s.r.o., byla založena přesně 14 dní před vypsáním zakázky, což naznačuje, že vznikla účelově. Přestože se měly investice projektu vyšplhat až na 200 milionů korun, základní kapitál této společnosti byl zapsán ve výši 12 tisíc korun a její sídlo se nacházelo v panelovém domě. Zmapováním personálních napojení jediného majitele jsme odhalili vazby na společnosti a osoby kolem Ivo Rittiga, Romana Janouška a dalších kontroverzních podnikatelů.

Transparency International se rozhodla na toto téma uspořádat dne 10. listopadu 2016 veřejnou debatu „Osud kola na smíchovské náplavce“. Jako panelisté na debatě vystoupili Václav Láska (senátor zvolený za Prahu 5 ze strany Zelení), Vladimír Fialka (zástupce Institutu pro plánování a rozvoje hl. města Prahy) a Milan Eibl (analytik Transparency International ČR). Pozvání bohužel nepřijal tehdejší starosta města Prahy 5 Radek Klíma, ani nikdo z radních. Přítomen nebyl ani zástupce investora Jiří Havrda, který tou dobou pobýval v zahraničí. Výzva po diskuzi směřovala k obyvatelům Prahy 5, aby pomohli držet kauzu v občanské i mediální pozornosti, tak jako se k tomu zavázala i sama TI.

4/16

Založení společnosti Timsbury Capital s.r.o.

4/16

Zveřejnění zakázky na pronájem prostoru na Smíchovské náplavce

8/16

Podepsání smlouvy mezi radnicí Prahy 5 a společností Timsbury Capital s.r.o.

11/17

Investor nepředložil potřebná povolení a v důsledku toho došlo k nesplnění podmínek smlouvy

Pomyslnou startovní čarou v této kauze bylo schválení pronájmu pozemků městskou částí Praha 5 v oblasti Smíchovské náplavky za účelem výstavby 60 metrů vysokého ruského kola. O tento pronájem se přihlásila pouze jedna společnost Timsbury Capital s.r.o., jejíž založení i struktura působily účelovým dojmem. Vznik společnosti se datuje přesně 14 dní před vypsáním zakázky, kapitál činilo rovných 12 tisíc korun a sídlo společnosti se nacházelo v panelovém domě.

Problematické se jevilo i jednání radnice, která zveřejnila záměr pozemek pronajmout na úřední desce po dobu pouhých 15 dní, což je minimální doba stanovená zákonem. V běžné praxi u pronájmů a prodejů většího rozsahu bývá doba zveřejnění delší.

Obsah smlouvy o pronájmu byl pak podobně problematický. Smlouva byla uzavřena na desetileté období do roku 2026 s možností prodloužení na dalších 10 let. Tato smlouva by tedy zavázala vedení městské části na několik příštích volebních období za dosti nevýhodných podmínek. Firma Timsbury Capital by za pronájem lukrativního pozemku měsíčně zaplatila 56 500 Kč, což se v porovnání s předpokládanými zisky, které mohly dosahovat až 25 milionů korun ročně, jevilo jako do očí bijící nerovnost.

Ve smlouvě chyběly také jakékoli kontrolní mechanismy a sankční nástroje. Jedinou sankcí v celém projektu byla vůči městské části. Pokud by Praha 5 bývala projekt zrušila, musela by investorovi zaplatit celkovou částku 40 milionů korun plus ušlý zisk. Kauzu tak provázelo podezření, že radní buď vůbec netušili, jak s pozemkem naložit, a zřekli se tímto části svojí odpovědnosti za nakládání s veřejným prostorem. Anebo naopak věděli přesně, komu chtějí pozemky pronajmout, a profitovat měla konkrétní firma namísto občanů.

Tečku za příběhem ruského kola na Smíchově udělali až památkáři, kteří stavbě nedali potřebné povolení. Nesouhlas s projektem vyjádřila i tehdejší primátorka Krnáčová. Ta kolo označila za zbytečné. Tím, že investor po roce projektu nedodal zmíněná povolení, nesplnil podmínky smlouvy.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

11/17

Investor nepředložil potřebná povolení a v důsledku toho došlo k nesplnění podmínek smlouvy

8/16

Podepsání smlouvy mezi radnicí Prahy 5 a společností Timsbury Capital s.r.o.

4/16

Zveřejnění zakázky na pronájem prostoru na Smíchovské náplavce

4/16

Založení společnosti Timsbury Capital s.r.o.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.