Střet zájmů v Kněžmostě

Vyřešeno Vydáno 18. 12. 2014

V září 2014 podala TI trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu na tehdejšího a dle nejnovějších informací i s největší pravděpodobností znovuzvoleného starostu obce Kněžmost Ing. Adama Pospíšila.

Podkladem pro trestní oznámení byl především forenzní audit obchodní společnosti Dopravní podnik obce Kněžmost, která je zároveň jeho jediným vlastníkem, a dále rozklad k vyjádření starosty obce, zhotovené společností Nexia AP. Pomocí forenzního auditu a rozkladu byla identifikována řada pochybení, jež se, dle názoru TI, již pohybovaly v intencích trestního práva.

Ing. Pospíšil vystupoval jako starosta obce Kněžmost, dále jako jednatel Dopravního podniku obce Kněžmost schvaloval jednotlivé opravy vozového parku, přičemž ty bez výběrového řízení a písemné smlouvy poskytovala obchodní společnost, jež je jak majetkově tak personálně propojena právě s Ing. Pospíšilem. Projevem tohoto evidentního střetu zájmu nebyly pouze nestandardně časté opravy vozového parku, výměna pneumatik či fakturace neprovedených prací, ale také extrémní výdaje obce Kněžmost na dopravní obslužnost vůbec, což auditní zpráva dokládá pomocí přehledných tabulek, kde na vzorku 25 obcí s obdobným počtem obyvatel porovnává výdaje na její zajištění.

Informace z webových stránek obce Kněžmost a forenzního auditu dále nasvědčovaly tomu, že ani zastupitelstvo ani rada obce nejednaly ani nerozhodovaly ve věcech, k nimž byly ze zákona o obcích jediné příslušné. Dopravní podnik obce Kněžmost tak provozoval veřejnou linkovou dopravu buď bez toho, aby měl za tímto účelem uzavřený platný smluvní vztah nebo v dané věci rozhodoval samotný Ing. Pospíšil, do jehož gesce provoz dopravního podniku spadal.

Forenzní audit dopravnímu podniku mimo výše uvedené vytýkal také porušení zákona o veřejných zakázkách, o účetnictví, o střetu zájmů, o finanční kontrole a mnoho dalšího.

Orgány činné v trestním řízení neshledaly i přes mnohá porušení zákonů ze strany starosty, že by předmětné jednání naplňovalo znaky trestného činu. Případ byl tedy odložen.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.