Druhá pokuta za dostavbu školy v Nehvizdech padla na základě podnětu TI

Vydáno 09. 11. 2021

Transparency International (TI) v květnu letošního roku podala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Přístavba základní školy ve středočeských Nehvizdech totiž probíhala bez výběrového řízení. ÚOHS v říjnu ve věci vyměřil pokutu půl milionu korun.

Vizualizace přístavby ZŠ v Nehvizdech | zdroj: DSO Nehvizdy

Základní škola v městysu Nehvizdy ve Středočeském kraji už nestačila svou kapacitou žákům 2. stupně. Proto se Nehvizdy a okolní obce Horoušany, Mochov a Vyšehořovice rozhodly spojit síly k přístavbě nové budovy. Za tím účelem založily Dobrovolný svazek obcí (DSO), který měl přístavbu základní školy zajistit. DSO získal na realizaci stavby dotaci ve výši 20 milionů korun od Ministerstva financí.  

Realizace stavby se však prostřednictvím zakázek zadaných v rozporu se zákonem dostala skrze obecní technické služby ke spřízněným firmám zastupitelů členských obcí, zejména Nehvizd.  

Bez výběrového řízení

První problém nastal s vlastním zadáváním veřejné zakázky ze strany DSO do rukou TS Městyse Nehvizdy, s.r.o. Na pochybení DSO při výběru technických služeb upozornila TI letos v květnu ve svém podnětu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten na základě prošetření podnětu rozhodl, že se DSO zadáním zakázky bez zadávacího řízení dopustil přestupku a uložil mu pokutu ve výši půl milionu korun za zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce mimo zadávací řízení. 

DSO je svazkem obcí a jako takový je veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. To znamená, že musí při výběru dodavatele postupovat podle zákona a zadat zakázku v zadávacím řízení. K tomu ale nedošlo. 

DSO uzavřel smlouvu o dílo se společností TS Městyse Nehvizdy, s.r.o. bez výběrového řízení. Podle svého tvrzení na základě tzv. „in-house“ výjimky podle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ta umožňuje veřejným zadavatelům zadat zakázku mimo režim zákona, pokud využijí služeb „dceřiné“ společnosti. Aby mohl DSO využít tuto výjimku, musely by být zároveň splněny tři podmínky: 

  • DSO by sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli musel ovládat technické služby „obdobně jako své vnitřní organizační jednotky“,  
  • DSO by musel v technických službách mít 100% majetkovou účast buď sám, nebo spolu s jinými veřejnými zadavateli, 
  • Technické služby by musely více než 80 % své celkové činnosti provádět při plnění úkolů, které jí svěřil DSO.  

„ÚOHS na základě podnětu Transparency došel k závěru, že Dobrovolný svazek obcí tyto podmínky nesplňoval a měl proto vybrat dodavatele v zadávacím řízení. Namísto toho DSO obešel zákon a zadal zakázku přímo technickým službám na základě výjimky, k jejímuž použití nebyl oprávněn,” upozorňuje na pochybení právník TI Pavel Jiříček. 

Podmínky by sice splňoval městys Nehvizdy, který jako 100% vlastník technické služby ovládá a pro který technické služby také vykonávají většinu své činnosti. Členství městyse Nehvizdy v DSO ale neznamená, že by DSO byl vůči technickým službám ve stejném postavení jako městys.  

Dvě pokuty ÚOHS 

V souvislosti s touto zakázkou rozhodoval ÚOHS již v dubnu 2021, kdy uložil TS Městyse Nehvizdy pokutu ve výši 1,2 milionu korun za to, že zakázku v rozporu se zákonem rozdělily na veřejné zakázky malého rozsahu a ty následně bez výběrového řízení zadaly subdodavatelským stavebním firmám. Z velké většiny tak stavbu nerealizovaly nerealizovaly technické služby, nýbrž jejich subdodavatelé.  

Technické služby totiž účelově rozdělily plnění stavby na menší části, které se vešly do kategorie veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž není zákonná povinnost provádět zadávací řízení. Tyto malé zakázky pak byly rozděleny mezi velké množství subdodavatelů, mezi nimi i firmy navázané na zastupitele Nehvizd. ÚOHS však ve svém rozhodnutí konstatoval, že rozdělení nebylo na místě a subdodávky se měly zadat jako jedna zakázka v zadávacím řízení podle zákona. 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.