České zbrojní společnosti selhávají v transparentnosti protikorupčních pravidel

Vydáno 25. 03. 2021

Transparency International Česká republika (TI ČR) vydává českou verzi mezinárodního Indexu protikorupční odolnosti zbrojních firem (IPOZF) za rok 2020. Index hodnotí protikorupční a etické mechanismy 21 českých zbrojních firem na základě veřejně dostupných zdrojů. Z průzkumu vychází, že všechny zkoumané společnosti nezveřejňují buď vůbec žádné, anebo velmi omezené veřejné informace o svých politikách. Národní index vychází z globálního žebříku (The Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency – DCI) vydávaného britskou pobočkou TI.

Výsledky hodnocení IPOZF 2020 | zdroj: TI

Neuspokojivé výsledky

Hodnocené firmy byly na základě výsledků děleny do kategorií A až F. Bodový zisk se pohyboval na škále 0-102(112). Pouze 3 z 21 zkoumaných společností skončily v předposlední kategorii E, zbylých 18 firem se umístilo v nejhorší kategorii F. Fakt, že žádná z firem nedosáhla na kategorie A až D, ukazuje na velmi omezené veřejné důkazy o funkční protikorupční politice.

„Více než polovina společností získala v rámci zbrojního indexu dva a méně bodů, a to pouze kvůli povinně zveřejňovaným informacím v Obchodním rejstříku. Je tak nemožné definovat oblasti, ve kterých by si české společnosti vedly výrazně lépe či hůře, fatální nedostatky byly všude,“ komentuje výsledky jednotlivých společností vedoucí analytik TI ČR Milan Eibl.

Transparentnost ve zbrojním průmyslu

Celosvětové výdaje na obranu dosahují ročně 1,9 bilionu dolarů. Díky enormnímu množství peněz, které se ve zbrojním průmyslu točí, je tak tento sektor přirozeně náchylný ke korupčním rizikům, která v důsledku dopadají na lidské životy. A to buď kvůli nákupu nekvalitního vybavení, či předraženosti a tím pádem nedostatku toho kvalitního, které by mělo lidské životy zachraňovat. Nedodržování pravidel a neschopnost snižovat korupční rizika pomáhá štědře živit zkorumpované skupiny a podkopává hodnoty právního státu, a to třeba i v současné globální krizi způsobené pandemií COVID-19.

„Korupce zvyšuje cenu zakázek, takže se velké množství financí nedostane tam, kde jsou potřeba, např. do klíčových veřejných služeb. Absencí veřejně dostupných dokumentů o protikorupční politice se české zbrojní společnosti nepřímo přiznávají, že si tohoto rizika buď nejsou vědomy, nebo jsou vůči němu lhostejné,” říká Marek Chromý, analytik TI ČR.

Jaké jsou konkrétní výsledky firem?

Dílčí výsledky IPOZF za rok 2020 jsou sepsány v publikaci, která hlouběji popisuje jak metodologii a podstatu indexu samotného, tak i umístění jednotlivých společností, a to včetně dopadu a vlivu korupční odolnosti na veřejné rozpočty. Analýza dále identifikuje základní doporučení pro celý zbrojní sektor, která reflektují výsledky indexu.

Veškeré informace najdete také už teď online na našich webových stránkách zbrojniindex.transparency.cz, kde lze dále dohledat hodnocení českých zbrojních firem z předchozího indexu z roku 2016.

Součástí zveřejnění IPOZF je také krátké video.

Index protikorupční odolnosti zbrojních firem v ČR 2020 | zdroj: TI, zpracovatel videa: Studio KLIMSZ

O indexu

Index protikorupční odolnosti zbrojních firem (IPOZF) analyzuje veřejně dostupné informace, za účelem posouzení kvality, rozsahu a dostupnosti protikorupčních politik a postupů v 10 klíčových oblastech, kde by zvýšený závazek k transparentnosti informací mohl snížit rizika korupce ve zbrojním průmyslu.

Společnosti byly hodnoceny v souboru 56 otázek v 10 podkategoriích. Odpovědi jednotlivých zbrojních firem byly hodnoceny na dvoubodové škále, přičemž dosažení maximálního počtu bodů (102 bodů pro soukromé společnosti a 112 bodů pro státem vlastněné společnosti) představovalo ideální stav komplexního nastavení všech aspektů etické i protikorupční agendy. Podle bodového zisku byly subjekty řazeny do skupin A – F. Data k IPOZF byla sbírána od března do října 2020.

Kvůli změnám v metodologii není možné výsledky tohoto indexu porovnávat s indexem vydaným TI ČR v roce 2016. Lze však českou obdobu porovnávat s původním světovým indexem The Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency – DCI, vydaným britskou pobočkou Transparency International (TI UK) v únoru 2021.

Ke stažení

Publikace


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.