Zbývá den do účinnosti Zákona roku 2015

Publikováno: 30. června 2016

V pátek 1. 7. 2016 vstupuje v účinnost registr smluv, Zákon roku 2015. Co tento právní pojem prakticky znamená?

Ilustrační foto - smlouvy

Ilustrační fotografie | zdroj: TI

Veřejné instituce budou od tohoto data povinny uveřejňovat smlouvy v hodnotě nad 50 000 Kč, a to prostřednictvím nástroje, od kterého si mnozí slibují posílení prevence, hospodárnosti a zvýšení veřejné kontroly při nakládání s veřejnými prostředky. Avšak ještě rok nemusejí mít úřady obavu ze sankce neplatnosti smlouvy. Tato sankce se bude uplatňovat v případě, když instituce neuveřejní příslušnou smlouvu podle pravidel registru smluv. V přechodném období tak bude možné hlavně testovat technické mantinely registru smluv a zkoušet vyvíjet nástroje k porovnávání ceny nebo jiných dat uvedených v uveřejněných smlouvách.

Ačkoli povinnost uveřejňovat v registru smluv již pomalu klepe na dveře jednotlivých institucí, může zákon doznat v brzké době razantních změn. Aktuálně pokračuje projednávání pozměňovacích návrhů, které mají do zákona vpravit více výjimek z uveřejňovací povinnosti. Při jejich přijímání však nabádáme poslance ke zdrženlivosti, protože aplikace dalších výjimek by zákon zbavila nejen jeho základních vlastností: jednoduchosti a přehlednosti, ale hlavně by pozbyl účelu, pro který byl přijat. Držme registru smluv palce!

Při jejich přijímání však nabádáme poslance ke zdrženlivosti, protože aplikace dalších výjimek by zákon zbavila nejen jeho základních vlastností: jednoduchosti a přehlednosti, ale hlavně by pozbyl účelu, pro který byl přijat. Držme registru smluv palce!