Zahajujeme mezinárodní spolupráci na podporu přímé demokracie v Bělorusku

Vydáno 03. 05. 2017

Transparency úspěšně odstartovala spolupráci v rámci projektu „REinforcing direct democracy in BELarus by transferring the good practice from V4 countries“. Tento projekt byl zahájen čtyřdenním setkáním, během kterých proběhly pracovních schůzky s experty v oblasti uplatňování přímé demokracie a setkání se zastupiteli nevládních organizací. Naši běloruští přátelé se těšili i z návštěvy u senátorky Renáty Chmelové a v neposlední řadě z nespočtu hodin diskuzí, sdílených zkušeností a plánování.

  • Managing director of Slovak Governance Institute, Ctibor Košťál | source: TI

Zahájení projektu na podporu přímé demokracie v Bělorusku | zdroj: TI

English translation | Anglický překlad Vlajka Velké Británie

Vše začalo v pondělí krátkým úvodem a neformální prezentací každé partnerské organizace. Uladzimir Kavalkin a Anton Motolko (SVD/Petitions.by), Katarzyna Batko-Toluc (Watchdog Poland), Lorand Gyenge (TI-HU) a Ondřej Cakl (TI-CZ) se následně mohli připravit na náročný program dalšího dne – Kick-off meeting (startovní schůzka).

 

Kick-off Meeting, 25.4.2017

Ctibor Košťál (SGI) ze Slovenska se přidal až na Kick-off meetingu, kde se probíraly nejen detaily jednotlivých úloh v rámci naší spolupráce, ale zároveň se přidali i experti Mgr. Adam Jareš a Mgr. Aneta Jarešová, kteří vymezili téma místních referend v České republice. Prezentace obsahovaly právní pozadí a výčet základních znaků referend, která se uskutečnila v roce 2014. Na příkladech ilustrovali jednak legislativní a jednak organizační překážky a slabiny při organizaci místních referend v ČR. Dále Adam Jareš představil krátkou případovou studii vybraných referend, která se uskutečnila v Praze (2014).

Na prezentaci navázala diskuze a porovnávaní právní úpravy každé jednotlivé země V4 a poznatky, jakým způsobem se tyto prostředky přímé demokracie používají v praxi té které země. Díky tomuto bylo možné vytýčit rozdíly ve vnímání místních referend (např. v Polsku a České republice) jako politického nástroje. (Zatímco v ČR jde o praktický a populární proces, v němž se občané podílejí na rozhodování o veřejných věcech, v Polsku je považováno za zcela populistický a nebezpečný nástroj pro manipulaci s veřejností a narušování dobré správy.)

Důležitý byl výstup Uladzimira Kavalkina – popsal, jak jsou právně upravena místní referenda v Běloruské republice. Spojením a porovnáním těchto informací jsme vpodvečer dokázali vytýčit první body pro posílení institutu místního referenda v Bělorusku.

„Identifikovat konkrétní a použitelné postupy jak v Bělorusku posílit občanskou spoluúčast v rozhodování o věcech veřejných bylo vlastně velice jednoduché, a to díky vysoké odbornosti a zapojení všech účastníků“, uvádí Ondřej Cakl z Transparency International – Česká republika. „Máme radost, že je spolupráce tak kvalitní.“

 

Občanský dohled nad věcmi veřejnými v zemích V4 a Bělorusku – Setkání I., 26. 4. 2017

Program dalšího dne byl ještě nabitější. Ve spolupráci s Anglo-Americkou univerzitou v Praze bylo zorganizováno setkání týkající se občanského dohledu nad věcmi veřejnými. Diskuze byla živá a výživná, především díky odborným příspěvkům našich hostů Maryny Puzdrové (Civic Belarus), Petra Lebedy (Glopolis) a Davida Ondráčky (TI-CZ).

O české politické scéně dohledových občanských aktivitách hned v úvodu obsáhle promluvil David Ondráčka. Petr Lebeda následně hovořil o dialogu mezi českými občanskými organizacemi a vládou (iniciativa „Měj se k světu“).  Tato slova odstartovala širší diskuzi, během které každý z partnerů sdílel vlastní zkušenosti s ovlivňováním vládních rozhodnutí v zemích V4 a v Bělorusku – obzvláště cenný byl vklad Maryny Puzdrové, která se podpoře tamních občanských iniciativ věnuje systematicky po dobou mnoha let.

Pod taktovkou Ondřeje Cakla dostal každý ze zástupců prostor představit a vysvětlit konkrétní mechanismy občanského zapojení při rozhodování v zemích V4. Na konci se skutečně podařilo vybrat prostředky přímé demokracie použitelné v Bělorusku (místní referenda, petice, veřejná jednání obcí). Úkoly byly rozdány, role každého z partnerů určeny, byla domluvena témata pro komparativní studie. Lze si jen těžko představit úspěšnější průběh celého dne…

 

Setkání se senátorkou Renátou Chmelovou

A stále bylo co dělat: ve čtvrtek navštívili naši běloruští partneři senátorku Renátu Chmelovou v Senátu České republiky v Praze. S laskavou pomocí paní Veroniky Žolčákové mohli oba zástupci občanské společnosti z Běloruska nejen sdílet své cenné zkušenosti, ale také měly obě strany prostor podělit se o detailní a obsáhlý vhled do fungování místních municipalit v České republice a Bělorusku. Po neformální diskuzi nás senátorka Chmelová provedla po Valdštejnském paláci (sídlo senátu), a prokázala nevídanou přívětivost k našim hostům.

Poslední oficiální návštěva v Praze se mířila do kanceláře Transparency International – Česká republika, během které jsme měli příležitost shrnout dosažené výsledky a sdílet je s pracovníky organizace vedoucí tento projekt.

 

Propojení

I přes fakt, že rozdíly mezi Visegrádskými zeměmi a Běloruskem jsou stále ještě spíše velké než malé, nasazení všech partnerů nám dává velkou naději, že v Bělorusku bude možné posílit přímou demokracii v praxi existujícími právními prostředky.


Projekty a kauzy: Reinforcing Direct Democracy in Belarus

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.