Reinforcing Direct Democracy in Belarus

Publikováno 28. 03. 2017

Proč se věnujeme tomuto projektu

Díky podpoře Visegrádského fondu můžeme zahájit systematickou spolupráci s organizacemi podporujícími veřejný zájem a demokratické principy správy země z Polska, Maďarska, Slovenska, ČR a Běloruska/Litvy.

 

Co konkrétně děláme

Naším záměrem je jednak popularizovat využívání legálních a ústavních práv občanů Běloruska pro organizaci petic a místních referend (jakož i jiných prostředků přímé demokracie) a vůbec posilovat povědomí o právech a možnostech těch, kdo se chtějí podílet na rozhodování o věcech veřejných.

 

Jaké máme výsledky

Jednání v Praze byla zasvěcena plánování, jak umožnit využití zákonného práva na lokální referendum občanům Běloruské republiky, jak jim zprostředkovat zkušenosti dobré praxe z ostatních zemí střední Evropy (Polska, Maďarska, Slovenska a ČR), ale také základní informace o běloruské legislativě. Více v krátkém shrnutí: Ohlédnutí za jarním setkáním v Praze.

Donoři

REBEL byl podpořen Visegrádským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemského království v rámci program Eastern Partnership.

Období realizace projektu: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2018

vf_logo_color_72RO_BZ_Logo_2_RGB_pos-op-kleur_x_en

Bojujte proti korupci s námi.