Volební kampaň 2017: TI rozšiřuje monitoring o digitální politický marketing

Vydáno 03. 07. 2017

Transparency International Česká republika (TI) před nadcházejícími volbami spouští monitoring politických kampaní s ohledem na transparentnost jejich financování. Výsledky hodnocení TI zveřejní 5. října 2017.


Minuty TI: David Ondráčka – Transparentní volby 2017 | zdroj: TI

Poučeni z předchozích pozorování letos rozšiřujeme pole působnosti o digitální politický marketing, a to nejen v rámci sociálních sítích. Spolupracovat budeme s předními experty na digitální marketing. Přinášíme také nové podněty ke sledování – zpřesňujeme pochopení toho, co je a co není kampaň.

 

Jak se stranám díváme pod prsty?

Přestože některé přípravné monitorovací aktivity začínají dnem stanovení termínu voleb, dnes, tedy 3. července 2017, informujeme relevantní politické strany a hnutí oficiální cestou o zahájení našeho dohledu, a současně je dopisem žádáme, aby zveřejnily informace týkající se financování jejich předvolebních aktivit. Samozřejmě nám nestačí pouze celková výše rozpočtu. O zasílání těchto informací žádáme do 1. září 2017 na e-mail: volby@transparency.cz. Pozdní odpovědi nebo změny po tomto datu nebudou do hodnocení zahrnuty.

Abychom mohli jejich transparentnost vyhodnotit a výsledek předložit voličům, ptáme se na orientační strukturu příjmů/výdajů, na informace o transparentních účtech, složení volebních štábů, spolupráci s PR agenturami a dalšími subjekty, které se na kampaních podílejí, nakládání s dary atd. Při tom všem je hlavním kritériem hodnocení to, zda jsou informace přístupné voličům!

“Setkáváme se s názorem, že vzhledem ke stabilitě naší demokracie monitorování není potřeba. Požadavek průhlednosti předvolebního klání ale právě naopak bereme za znak silné a sebevědomé demokratické společnosti. V letošních volbách to bude hodně potřebné,” říká Ondřej Cakl, koordinátor projektu.

 

Kdy se dozvíte, jak hodnocení stran dopadlo?

Cílem monitoringu není svévolně strany „dusit“, ale umožnit jim otevřenou komunikaci s občany ČR. Proto výsledky hodnocení (známkování) zveřejníme už ve čtvrtek 5. října 2017.

Smyslem je jednak, aby byla veřejnost o otevřenosti politiků informována ještě před volbami, ale současně aby také strany měly šanci své případné nedostatky napravit. Kritéria a průběžné komentáře pro voliče najdete už od července na www.transparentnivolby.cz.

 

Náš monitoring se rozšiřuje o digitální kampaně

Politický marketing a boj o voliče se v posledních letech stále více přesouvá z veřejných setkání a billboardů i do online světa a na sociální sítě, a tak se tímto směrem logicky vydávají i kampaňové výdaje. Proto letos vůbec poprvé monitorujeme i náklady na Facebooku a Twitteru a budeme také zachytávat neférové praktiky a upozorňovat na ně ve spolupráci s odborníky na digitál.

 

Co je a co není kampaň?

„Mnoho povyku pro nic vzniká hledáním umělých nuancí mezi „kampaní“ a „propagací strany“. Přitom duch i litera zákona jsou tentokrát docela srozumitelné a jasné,“ reaguje na první diskuse o zákonném rozsahu kampaní ředitel TI David Ondráčka.

Od letošního roku totiž platí nová, přísnější pravidla pro financování a zveřejňování výdajů v kampaních (na základě novely zákona o sdružování v politických stranách a hnutích). Ovšem novela se okamžitě stala předmětem pokusů o devalvaci.

Proto začínáme tím, že poukážeme na několik neporozumění a častých chyb při referencích k tomuto zákonu, a to v rámci on-line “Příručky informovaného voliče”, která bude jedním z hlavních výstupů monitoringu.

Monitoring voleb 2017: Všechno je to kampaň! | zdroj: TI

Proč monitorovat předvolební kampaně

Monitoringu se v TI věnujeme již od roku 2013. Tento rok však kampaně  probíhají podle nových pravidel vyplývajících z novel zákonů o sdružování v politických stranách a politických hnutích a tzv. volebních zákonů. Tím spíše je třeba dodržování zákonů monitorovat, protože s některými instituty a mechanismy nejsou politické strany sžity.

Ani práce Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí náš monitoring nezastoupí, neboť ÚDHPSH se pochopitelně musí řídit zákonnými regulacemi a jeho výsledky budou k dispozici vždy až ex post, zatímco TI zastupuje legitimní zájem široké veřejnosti ještě v průběhu kampaně a před samotnými volbami.

Expert na monitoring Petr Vymětal (FMV VŠE), který se podílí na přípravě naší metodologie a hodnocení, k tomu dodává: “Vzhledem k přísnější legislativě jsme upravili i hodnocení transparentnosti tak, že jde nad rámec stávajících pravidel. Některé standardy sice zákon vylepšil, ale stále existuje šedá zóna pro netransparentní jednání, na kterou budeme zaměřovat svou pozornost.”

 

Kdo všechno platí náš monitoring?

Dívat se stranám pod prsty, získat veškerá data, vytřídit je, vyhodnotit, ověřit a zpracovat do přehledné a srozumitelné podoby, je nákladné. Přestože by se mělo jednat o základní demokratický servis, je velmi těžké najít na to prostředky. Proto se také obracíme na širokou veřejnost s naší výzvou o podporu. Více na portálu Darujme.cz. Děkujeme Vám za pomoc s realizací monitoringu!

 

Transparency International Česká republika

Mapujeme stav korupce v ČR a aktivně přispíváme k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Problematice financování politických stran se věnujeme již od samých začátků fungování organizace, ve spolupráci s Katedrou politologie VŠE.

Aktivně jsme prosazovali legislativní změny včetně vzniku nezávislého dohledového úřadu (dnes Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí). Od roku 2012 provádíme rozsáhlé monitoringy předvolebních kampaní. Bedlivě jsme sledovali už první přímou volbu prezidenta, volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013, do Evropského parlamentu, volby komunální v roce 2014 i ty loňské krajské a senátní.

www.transparentnivolby.cz

 

Ke stažení

Tisková zpráva

Kritéria dobré praxe financování předvolební kampaně 


Štítky: Otevřené financování politických stran , monitoring voleb

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.