Udělají poslanci z Česka popelnici odpadků?

Vydáno 16. 09. 2020

Společná tisková zpráva organizací ARNIKA, Greenpeace, Hnutí DUHA, Transparency International a Zelený kruh: Poslanecká sněmovna má dnes 16. září nebo v pátek 18. září dokončit projednávání posledního třetího čtení zákona o odpadech. Následně odpadovou legislativu posoudí Senát.

Ilustrační foto | zdroj: Wikipedie

Poslance čeká mimo jiné hlasování o tom, zda umožní dovoz směsných komunálních odpadů ze zahraničí za účelem jejich spálení u nás. Takové ustanovení by zároveň zjednodušilo nelegální dovozy odpadů na černé skládky. Evropská legislativa totiž zakazuje přeshraniční přepravu směsného odpadu na skládky. Někteří poslanci [1] proto navrhují dovoz odpadů ze zahraničí omezit.

Sněmovna bude hlasovat také o termínu ukončení skládkování odpadů bez předchozí úpravy. V Česku stále končí na skládkách kolem milionu tun odpadů, ze kterých uniká  metan – výrazně horší skleníkový plyn než CO2. Děje se tak přesto, že evropská směrnice skládkování neupraveného odpadu od roku 1999 zakazuje [2]. Vládní návrh posouvá zákaz skládkování bez předchozí úpravy až na rok 2030. Poslanci [3] navrhují konec skládek dříve – v letech 2024 nebo 2027.

Hlasovat se také bude o tom, zda se Česká republika stane osmou zemí v Evropě, kde se za spalování odpadů (v zařízeních pro energetické využití odpadu) bude platit poplatek, podobný, ale nižší než za skládkování odpadů. Spalovací poplatek nám, jako formu podpory recyklace, doporučují experti z OECD [4] i z Evropské komise [5], ale především je to v kombinaci s výrazným omezením skládek jediná cesta, jak dostat odpady z nich k recyklaci a nikoliv jen přesunout odpad do spaloven. Spalováním odpadů vzniká mimo jiné toxický popílek a opět velké množství skleníkových plynů.

Zajímavé také bude sledovat, zda poslanci podpoří návrhy na zlepšení evidence skládkovaných odpadů a kontinuální monitoring skládek. Ty by pomohly zamezit podvodům kolem skládkování odpadů a vyhýbání se placení skládkovacích poplatků.

Poslanci již před prázdninami schválili potřebné navýšení skládkovacího poplatku z nynějších 500 Kč za tunu až na 1850 Kč v roce 2029. A navýšení doplnili slevou navrženou Hnutím DUHA pro obce, které budou skládkovat málo odpadu.

Bohužel, poslanci také již odsouhlasili, aby byly zpětně původcům odpadů prominuty stamiliony korun za neodvedené skládkovací poplatky. Skládkaři totiž v minulosti část ukládaných odpadů falešně deklarovali jako materiálové zabezpečení skládky a skládkovací poplatky za ně nezaplatili. Zcela totožné a ryze účelové novely poslanců ODS Jana Zahradníka a ČSSD Antonína Staňka, které představují názorný příklad působení skládkařské lobby a díky kterým ušetří především skládkařské firmy, odmítli pouze poslanci České pirátské strany a STAN a někteří poslanci TOP 09 a KDU-ČSL. Z vlády byl proti pouze ministr životního prostředí Richard Brabec, který však o svém stanovisku nepřesvědčil žádného jiného vládního poslance. Zpětné odpuštění poplatků tak představuje retroaktivní zásah do přijímaného zákona a je zcela nepochybně protiústavní. Tuto chybu může ještě opravit Senát.

Jindřich Petrlík, ARNIKA: “Česká republika zaostává především v míře recyklace odpadů. Moderní odpadový zákon by měl co nejvíce nahrávat předcházení vzniku odpadů a hned na druhém místě recyklaci. To se stane jen, když po vzoru progresivních států zpoplatníme i spalování odpadů. Spalovny nijak nechrání klima, ani nejsou obnovitelným zdrojem energie, z velké části jde jen o spalování fosilních paliv uložených v odpadu. Je proto naprosto nesmyslné ještě navíc dovolit spalovnám dovoz odpadů ze zahraničí, i kdyby ho energeticky zhodnotily.”

Jan Freidinger, Greenpeace: „Cesta k oběhovém hospodářství, efektivnějšímu využívání surovin a ochraně klimatu skutečně nevede přes skládky a spalovny. Další promarněná šance jak dát sbohem odpadovému hospodářství minulého století a nasměrovat ho k moderním, šetrným a udržitelným trendům“

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA: “Poslanci by měli co nejdříve ukončit skládkování odpadů, které se na skládkách mění na metan způsobující klimatické změny. Vládou navržené odložení zákazu na rok 2030 je 31 let po termínu stanoveném evropskou směrnicí o skládkách. Tento termín by znamenal každoročně vyšší únik nezachycených emisí skleníkových plynů ze skládek, než vytvoří veškerá letecká doprava v Česku.” 

David Ondráčka, ředitel Transparency International: “Zpětné prominutí poplatků za skládkování, a to až od roku 2015, je jasnou ukázkou toho, jak u nás funguje lobbing v legislativě. Pozměňovací návrh, který již poslanci schválili, jde na ruku původcům odpadů, ale hlavně skládkařským firmám, kterým začíná téct do bot, a proto se snaží všemi možnými způsoby vyhnout se povinnosti poplatky doplácet. Díky návrhu ale nepřijdou zkrátka jen obce, na jejichž území se skládky nacházejí, ale především stát, který má na poplatky také nárok. Státní kasa tak může být ochuzena o stovky milionů korun.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu: “Česká republika si v minulosti vybojovala, že evropská legislativa umožňuje členským zemím zakázat dovoz zahraničních odpadů do spaloven. Naše legislativa musí ale tento zákaz formulovat naprosto jednoznačně. Jinak by se odpad ze zemí, kde je dražší, pálil a popel skládkoval u nás. Rostly by emise, ceny za svoz odpadu i množství odpadů na ilegálních černých skládkách.”

 

[1] Jedná se o pozměňovací návrhy poslanců F. Elfmarka (K.20., pod číslem 5654 a K.33., pod číslem 5753), F. Výborného (I.7., pod číslem 5805 a I.8., pod číslem 5809).
[2] článek 6 odstavec a) směrnice o skládkách č. 1999/31/ES zní: “Členské státy přijmou opatření, aby odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě…”
[3] Jedná se o pozměňovací návrhy poslankyně M. Pekarové-Adamové (J.2-J.7., pod číslem 5782) a poslance F. Elfmarka (K.31., pod číslem 5659 a K.34., pod číslem 5774)
[4] OECD: Hodnocení stavu a politik životního prostředí, Česká republika, 2018
[5] Communication from the Commission: Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste. COM(2003) 301 final, European Commission, Brussels 2003


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.