TI vydává Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách

Vydáno 27. 01. 2021

Střet zájmů se za poslední roky stal jedním z nejexponovanějších témat, jak v mediálním a politickém prostoru, tak i v debatách široké veřejnosti. Česká společnost si tak již částečně umí představit, co takový střet zájmů může obnášet a kde se může vyskytovat. Přesto je jeho legislativní zakotvení a reálné uplatňování pravidel, především ve veřejných zakázkách, velmi komplikované. Proto protikorupční organizace Transparency International ČR (TI) ve spolupráci se spolkem pro přístupné a srozumitelné právo Lexperanto vydává Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách.

Ilustrační obrázek | zdroj: TI

Protikorupční opatření proti střetu zájmů se dostala i do procesu zadávání veřejných zakázek, ačkoliv zákonodárci či instituce nedali zadavatelům jasný návod, jak takový střet zájmů identifikovat a jak proti němu zasáhnout. Manuál je tedy určen především pro úředníky a veřejné zadavatele, stejně tak je i návodem pro potenciální uchazeče, jak vnímat potenciální střet zájmů na své straně.

V Manuálu nabízíme náš pohled na to, jak v rámci rozdělování veřejných rozpočtů identifikovat a eliminovat střet zájmů v osmi krocích. Vycházíme z judikatury a právních předpisů jak českých, tak evropských, které se střetem zájmů zabývají a nabízíme možnost efektivního řešení střetu zájmů ve veřejných zakázkách.

Co je tedy střet zájmů?

Samotný fenomén je připodobňován tzv. sezení na dvou židlích. Jedná se o situaci, ve které jsou pracovní, úřední, nebo například smluvní povinnosti osoby nebo organizace v rozporu s jejich soukromými zájmy.

„Ve státní správě jde především o situace, kdy politici a vysocí úředníci veřejné správy rozhodují ve věcech nakládání s veřejným majetkem, ale i v jiných záležitostech, které mají zajišťovat plynulý chod veřejné správy,“ vysvětluje Milan Eibl, vedoucí analytik TI.

„Typicky se jedná o členy hodnotících komisí v průběhu zadávání veřejných zakázek, kteří nesmí být ve vztahu k uchazečům a veřejné zakázce podjatí. V opačném případě musí být takový člen z hodnotící komise vyloučen,“ dodává.

Pro tyto účely vznikl speciální zákon o střetu zájmů (č. 159/2006 Sb.), který za veřejné funkcionáře označuje politiky od poslanců, přes ministry a jiné vysoké úředníky až po radní a starosty krajů a obcí. Tito veřejní funkcionáři nesmí upřednostnit svůj osobní zájem před zájmy, které mají ze své pozice hájit. Jedná se především o zákaz zneužít postavení, pravomoci a informací získaných při výkonu funkce k dosažení majetkového či jiného prospěchu pro sebe nebo jinou osobu (a zákaz odvolávání se na svou funkci v osobních záležitostech).

Naše práce

TI je dlouhodobým a hlasitým kritikem všech forem korupce, střetu zájmů nevyjímaje. V rámci našich protikorupčních školení patří střet zájmů tradičně mezi nejčastější témata. U kauz souvisejících s politicky exponovanými osobami je tato problematika častým faktorem. České pojetí střetu zájmů je i předmětem evropských auditů. Z pohledu TI je tedy správné, abychom kromě kritiky přišli i s návrhem řešení problému. Právě jedním z nich je i Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách.

Lexperanto

Je iniciativou za přístupné a srozumitelné právo. Jejich cílem je učinit právo přístupnější a srozumitelnější sdílením nových myšlenek, postupů a ponaučením z přešlapů.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.