TI spolupořádala seminář o boji proti podvodům a korupci v EU fondech

Vydáno 21. 03. 2014

Dne 20. března 2014 se v Andel‘s Hotel konal seminář věnovaný boji proti podvodům a korupci při využívání evropských strukturálních a investičních fondů, který pořádala Evropská komise ve spolupráci s Transparency International – Česká republika, o.p.s. a Ministerstvem pro místní rozvoj.  Seminář zahájila ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. Hovořilo se především o prevenci, ale také o využití elektronických nástrojů pro řízení rizik.

V novém programovacím období bude EU prostřednictvím fondů ESI investovat do evropských regionů 325 miliard EUR, jejichž cílem je podpora hospodářského růstu, konkurenceschopnosti, tvorby nových pracovních míst a snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Aby tyto prostředky měly maximální možný efekt, musí být vynaloženy v souladu se svým účelem, klíčová je i ochrana před jejich zneužitím. Toto konstatoval i Walter Deffaa, generální ředitel pro regionální a městskou politiku Evropské komise: „Ochrana fondů ESI je jedním z našich nejdůležitějších úkolů, na němž je nezbytné jednotně spolupracovat, jak na národní tak na nadnárodní úrovni. Musíme společně vystoupit a bojovat proti podvodům a korupci, abychom ochránili peníze evropských daňových poplatníků a  aby byla obnovena důvěra ve správu fondů EU.“

Pro úspěšnou prevenci zneužívání evropských fondů však musí existovat i politické podmínky. „K takovýmto podmínkám patří respektování základních principů kohezní politiky EU, existence jasných a závazných rozvojových plánů jednotlivých rezortů, ale i tolik diskutovaný a stále chybějící zákon o státní službě“, konstatoval na zahajovacím zasedání Radim Bureš, programový ředitel TI.

Na semináři se diskutovalo posuzování a řízení rizik podvodů či možnosti monitorování rizikových podvodů pomocí elektronických nástrojů. Transparency International připravila panelovou diskusi k veřejným zakázkám. Na odpoledním jednání v plénu pak vystoupila i vedoucí právní poradny TI Radka Pavlišová. Ta ve svém příspěvku hovořila o whistleblowingu, jakožto o jednom z nejúčinnějších preventivních opatření proti podvodům a korupci, jenž chrání veřejný zájem a zároveň podporuje osobní odpovědnost každého z nás.


Štítky: Spolupráce se zahraničím , Transparentní veřejné zakázky , Hospodárnost veřejných rozpočtů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.