TI na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí podpořila nový zákon

Vydáno 24. 06. 2015

Rada vlády se dne 22. června sešla na svém 5. zasedání. Projednávala zejména návrh zákona o státním zastupitelství, návrh zákona o veřejných zakázkách a otázku možné legislativní regulace lobbingu. TI v Radě vlády zastupuje její programový ředitel Radim Bureš.

Zasedání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

Zasedání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí | zdroj: TI

K návrhu zákona o státním zastupitelství Radim Bureš ve svém příspěvku zdůraznil, že je zcela ve shodě s principy posilování nezávislosti státního zastupitelství před politickými vlivy, které TI dlouhodobě a konsistentně prosazuje. Vyjádřil tak návrhu zákona jednoznačnou podporu. Z dílčích diskutovaných otázek se jednalo zejména o absenci dohledových pravomocí Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) vůči Speciálnímu státnímu zastupitelství. TI ve shodě s dalšími účastníky doporučila, aby dohledová pravomoc NSZ vůči „speciálu“ byla do zákona dopracována. Dále TI, na základě zkušenosti své protikorupční právní poradny požadovala, aby byla do zákona vrácena, či lépe specifikována, mimo-trestní působnost státního zastupitelství v oblasti ochrany veřejného zájmu. Rada po diskusi návrh zákona o státním zastupitelství podpořila.

Rada projednávala i návrh zahájit práce na právní regulaci lobbistické činnosti. Poslední politický vývoj, včetně např. náhlého „změkčení“ zákona na regulaci hazardu, ukazuje, že netransparentní lobbing významně ovlivňuje přijímanou legislativu. Regulace lobbistických aktivit proto představuje významný nástroj posilování transparentnosti legislativního procesu. Není také náhoda, že řadu opatření na transparentnost lobbistických aktivit přijala v letošním roce Evropská komise. Při podpoře návrhu na právní regulaci lobbingu Radim Bureš využit zejména informace získané v rámci projektu zaměřeného právě na lobbing. Rada zároveň doporučila vládě otevřít politickou diskusi na téma regulace lobbingu v ČR.

Rada dále projednávala stanovisko k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon delší dobu budí značné emoce, ve kterých se racionální argumenty někdy ztrácejí. Rada na závěr dlouhé diskuse doporučila vládě návrh zákona neschválit a vrátit předkladateli k přepracování. Radim Bureš se hlasování k tomuto stanovisku zdržel.


Štítky: Prosazování protikoručních zákonů , Mapování korupce , Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.