Stanovisko TI k návrhu zákona o prokazování původu majetku

Vydáno 21. 01. 2015

Zákon o prokazování původu majetku, který by státu umožnil zdanit příjmy, jejichž zdroj nemůže majitel hodnověrně prokázat a/nebo které nebyly řádně zdaněny, patří mezi nejdůležitější protikorupční opatření.

Ilustrační foto: Úřad vlády České republiky | zdroj: TI

Ilustrační foto: Úřad vlády České republiky | zdroj: TI

Jedná se o opatření, které zasáhne osoby profitující na korupčních praktikách, ale i pachatele daňových deliktů či jiné hospodářské trestné činnosti, na nejcitlivějším místě. Zároveň, využitím principu obráceného důkazního břemene, by jeho aplikace měla být jednodušší, než trestní postih a měla/mohla by zasáhnout širší cílovou skupinu než trestní justice.

Zároveň se jedná o legislativu, která právě principem obrácení důkazního břemene, ze všech diskutovaných a přijímaných protikorupčních opatření nejvíce zasahuje do práv a svobod občanů a je nejkritičtější z hlediska hledání rovnováhy mezi zájmy společnosti na omezování nelegálních zisků a nepřípustnou ingerencí do soukromé sféry a osobních svobod jednotlivce.

TI předložení návrhu zákona o prokazování původu majetku vítá, zároveň ho považuje spíše za zahájení širších konzultací s občanskou i odbornou veřejností i s politickou reprezentací celého politického spektra.

Cele stanovisko je možné zobrazit v odkaze zde.

 


Štítky: Prosazování protikoručních zákonů , Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.