Spolupráce s ČSLH s Transparency International ČR a iniciativou Loveckorupcniku.cz se rozšiřuje i na oblast prevence

Vydáno 29. 03. 2016

V říjnu 2015 zahájil ČSLH spolupráci s Transparency International ČR a občanskou iniciativou Loveckorupcniku.cz. V jejím rámci vznikla etická telefonní linka (+420 224 240 896) a e-mailové adresy (hokej@transparency.cz, oznameni@loveckorupcniku.cz) pro příjem a prošetření podnětů, týkajících se případného korupčního jednání v ledním hokeji.

Etická linka hokej - Plakát

Etická linka v hokeji | zdroj: ČSLH

Jak telefonní linka, tak e-maily fungují nezávisle na ČSLH – shromáždění, vyhodnocení a prošetření podnětů zajišťují partneři projektu, Transparency International ČR s iniciativou Loveckorupcniku.cz. Ze zákona i podmínek spolupráce také vyplývá, že případné důvodné podezření z trestného činu či správního delilktu může vyústit až v jeho předání orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům.

„Právě nestrannost a nezávislost považujeme pro důvěryhodnost spolupráce a prošetření podnětů za rozhodující,“ uvedl v této souvislosti člen výkonného výboru ČSLH Bedřich Ščerban. „Partneři nás o přijatých podnětech pravidelně informují, v případě potřeby jim poskytujeme konzultace, vyhodnocení včetně komunikace s oznamovatelem a případných dalších kroků je však zcela v jejich pravomoci. Spolupráci jsme rozšířili také na oblast prevence a rádi bychom v ní pokračovali i v budoucnosti.“

Na etickou linku protikorupčních organizací došlo od října 2015 celkem 16 podnětů, týkajících se především přestupů a hostování hráčů nebo výkonů rozhodčích. Jejich autory jsou fanoušci, příbuzní hráčů a trenéři, v jednom případě bývalý hráč. Provozovatelé linky s nimi komunikují přímo, v případě potřeby vyzývají ke spolupráci nebo zjednání nápravy ČSLH. V současné době neprošetřuje Transparency International ČR žádný podnět, který by se týkal podezření na systémovou korupci či nestandardní praktiky v ledním hokeji.

YouTube kanál Transparency International Česká republika | zdroj: TI

„Při prošetřování podnětů jsme identifikovali i některé nejasné pasáže ve vnitřních předpisech ČSLH, který na naše připomínky reagoval výzvou ke spolupráci v této oblasti a v budoucnosti tak budeme moci naše připomínky konzultovat a ČSLH je v odůvodněných případech zohlední,“ uvedla Sylva Kloboučková, právnička Transparency International ČR. „Spolupráci se svazem, který nám vychází vstříc, hodnotíme pozitivně, a věříme, že i díky kampani Etické linky se povědomí o možnostech, které poskytuje, ještě rozšíří.“

„Jsme rádi, že se vedení ČSLH postavilo ke spolupráci čelem, se všemi souvisejícími riziky a náklady,“ doplnil Jan Hanák, zakladatel občanské iniciativy Loveckorupcniku.cz, která stála u zrodu projektu. „Klíčovou podmínkou spolupráce byla nezávislosti a za celých šest měsíců jsme nezaznamenali ani jedný náznak snahy tuto nezávislost narušit. Mohu garantovat, že ČSLH nemá žádnou možnost ovlivnit, kterými podněty se budeme či nebudeme zabývat. Ze žádného z podnětů, které jsme obdrželi, nevyplynulo, že by v ledním hokeji existovala systémová korupce a dosud jsme se nesetkali ani se žádným dílčím korupčním selháním.“

  • Tisková konference: Etická linka v hokeji. Zleva Sylvie Kloboučková, právnička TI, Bedřich Ščerban, člen výkonného výboru ČSLH a Jan Hanák, projektový manažer Lovec korupčníků | zdroj: TI

Tisková konference: Etická linka v hokeji | zdroj: TI

Ve spolupráci ČSLH, Transparency International ČR a iniciativy Loveckorupcniku.cz vznikly rovněž plakáty, letáky a bannery, informující hokejovou veřejnost, jak postupovat, pokud se s korupčním či podezření vzbuzujícím jednáním setká.

Obsahově připravily všechny materiály Transparency International ČR spolu s iniciativou Loveckorupcniku.cz, ČSLH zajišťuje jejich výrobu a distribuci do hokejových klubů. Hráči, trenéři, rozhodčí a činovníci, ale i fanoušci nebo další zájemci na nich najdou potřebné kontakty, stejně jako základní informace a doporučení.

 

Ke stažení: 

Tisková zpráva

Prezentace

Etická linka v hokeji plakát

Etická linka v hokeji leták

 

Podívejte se, jak o tiskové konferenci informují média:

Branky, body, vteřiny – Zapískej, když vidíš faul. Hokejový svaz se zaměřuje na prevenci korupce

Česká televize – Zapískej, když vidíš faul. Hokejový svaz se zaměřuje na prevenci korupce

iSport.cz – Další reakce na Růžičkovu kauzu. Hokej rozjíždí prevenci proti korupci

Hokej.cz – Zapískej, když vidíš faul! ČSLH se zaměří na prevenci proti korupci

Deník.cz – Růžičkou to začalo, ale nekončí. Svaz se více zaměří na prevenci proti korupci

Aktuálně.cz – Protikorupční linka českého hokeje zaznamenala od října 16 podnětů

Týden.cz – Zapískej, když vidíš faul! Hokej bojuje proti korupci

ČSLH – Spolupráce s Transparency International ČR a Lovec korupčníků

Lidovky.cz – Jak zatočit s korupcí v hokeji? Podvádějí prý zejména agenti

Sport.cz – Hokejový svaz se více zaměří na prevenci možné korupce

 

 


Štítky: Whistleblowing , Mapování korupce , Sport

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.