Senát projednává novelu zákona o místním referendu

Vydáno 01. 04. 2016

Senátorka Eliška Wagnerová spolu s dalšími senátory navrhuje novelou zákona o místním referendu upravit sloučení volebních místností a komisí pro referenda konaná společně s volbami. Senát návrh schválil v prvním čtení a 30. března návrh podpořil i garanční, Ústavně-právní výbor Senátu, kterého se zúčastnili i zástupci TI.

  • Podklady k zasedání Ústavně-právního výboru Senátu PČR za účasti zástupců TI | zdroj: TI

Jednání v Senátu Parlamentu České republiky | zdroj: TI

Navrhovaná novela reaguje na existující rozhodování Nejvyššího správního soudu o konání místních referend v termínech voleb, které napomáhá vyšší účasti občanů a tím i vyšší reprezentativnosti výsledků referend. Hlasování v referendu současně s volbami by tak v budoucnu probíhalo ve stejné místnosti a se stejnou volební urnou i komisí, jako volby. To jednak usnadní vyšší účast občanů, kteří v minulých letech museli mnohdy špatně označené referendové hlasovací místnosti hledat, jednak sníží náklady obcím.

TI tuto iniciativu vítá: „Místní referendum je významným demokratickým prvkem a Transparency podporuje omezování technických překážek, které v dosud konaných referendech bránily vyšší účasti občanů,“ upozornil Radim Bureš z TI. V rámci projektu Rok místních referend se tomuto problému TI v posledním roce intenzivně věnovala a pozorovala mnoho překážek, které obce v nevůli referendum vyhlásit využívaly. Problematické informování občanů o konání referenda a špatné označení volebních místností byly jednou z nich.

Přesto nejde o jedinou problematickou oblast – výčet hlavních bodů a opatření pro zefektivnění konání místních referend TI představila na nedávné tiskové konferenci a projednala na Kulatém stolu k této problematice. Nyní s těmito problémy oslovila také senátory, kteří se novele věnovali. Jako zásadní problém TI vidí zejména příliš vysokou hranici 35% účasti nutnou pro platnost referenda. Tato hranice je v obcích nad 3000 obyvatel téměř nedosažitelná a občané větších měst a obcí tak nemají stejnou možnost vyjadřovat se k veřejným záležitostem. TI proto podporuje další diskusi o možných legislativních i nelegislativních řešeních těchto problémů. Současně pracuje na větší osvětě občanů i obcí o institutu místního referenda a možnostech jeho využití, a to spoluprací a podporou budoucích organizátorů referend (i prostřednictvím svého bezplatného právního poradenství), vystupováním na diskusních a vzdělávacích akcích a nejčerstvěji také vydáním praktické Kuchařky místního referenda.

Donoři

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.