Rekordních 47 místních referend v roce 2014 prokazuje zájem a angažovanost občanů. Poskytuje jim zákon o místních referendech účinnou pomoc?

Publikováno: 10. února 2016

Transparency International podrobně analyzovala všech 47 místních referend, která proběhla v roce 2014. Jejich počet dokazuje, že občané chtějí aktivně ovlivňovat vývoj ve své obci. To, že účast na referendech byla v průměru jen 42,2% a že platných je jen 24 referend neodráží jen případný nezájem občanů, ale často i obstrukce ze strany obcí.

Rok Místních Referend - header

Rok Místních Referend | zdroj: TI

Rok místních referend 2014

Celkem se za rok 2014 konalo 47 místních referend, což je od roku 2006 nejvíce. Nejčastěji lidé hlasovali o nakládání s obecním majetkem (28 referendových otázek z 68) a o místních záležitostech veřejného pořádku (18 otázek), kam spadala i v minulém roce často diskutovaná problematika omezení hazardu.

„Rok 2014 byl s počtem 47 referend rekordní, zároveň byl ale rekordní co do poměru neúspěšných referend, neplatností jich skončila téměř polovina,“ říká Tereza Zběžková, vedoucí projektu Rok místních referend, v rámci kterého analýza probíhala. Průměrná účast v referendech od roku 2010 stále klesá a v roce 2014 se dostala na 42,2%. Na základě iniciativy občanů, tedy na návrh přípravného výboru, bylo však vyhlášeno 21 referend ze 47, což na nezájem občanů o správu věcí veřejných neukazuje.

 

  • Tiskový briefing k "Roku Místních Referend" - František Vosecký , člen přípravného výboru referenda na Praze 7, Ivana Mádrová, členka přípravného výboru referenda na Praze 10, Radim Bureš, programový ředitel TI a Tereza Zběžková, vedoucí projektu Rok Místních Referend | zdroj: TI

Tiskový briefing k „Roku Místních Referend“ | zdroj: TI

S čím se organizátoři místních referend nejvíce museli potýkat

„Člověk by předpokládal, že obce bude názor veřejnosti vyjádřený v referendu zajímat. V řadě případů se ale o názor většiny občanů nejen nezajímají, ale aktivně jeho vyjádření brání,“ upozorňuje programový ředitel TI Radim Bureš.

V praxi se objevily zejména následující metody, snažící se konání místního referenda překazit, např.:

  • Ukradená referenda: obec vypíše referendum se stejnou nebo podobnou otázkou, ale v jiném termínu, než chtěl přípravný výbor. Ten potom nemá např. čas na informační kampaň, případně jinak formulované otázky mohou být pro hlasující občany matoucí;
  • Důkladnost při kontrole podpisů podporujících vypsání referenda přechází v šikanu: obecní úřad vyškrtává podpisy, které vykazují byť minimální formální vadu (např. členové rodiny neopisují svoji adresu, ale jen napíší „dtto“), popřípadě jsou pokutování ti, kteří se omylem podepsali dvakrát;
  • Informační blokáda: referendum je vyhlášeno, ale obec nespolupracuje v informování o místě a čase konání referenda; informace o referendu nezveřejní ani radniční periodika, volební místnosti se obtížně hledají apod.
  • Nečinnost: referendum je platné a závazné a vyzývá obec k nějaké aktivní činnosti, ale obec nekoná.

 

Doporučení Transparency International k lepšímu využití místních referend

Transparency International doporučuje legislativní i nelegislativní opatření, která by mohla posílit tento prvek demokratického života na místní úrovni:

  1. Řada překážek, kladených do cesty pořadatelům místních referend, nemusí odrážet zlou vůli, ale může pramenit i z neznalosti. TI vyzývá Ministerstvo vnitra, aby plně využilo svých možností k informování obcí o náležitostech řádné administrace místních referend. TI se zároveň obrací na Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Asociaci krajů se žádostí o spolupráci při informování obcí o možnostech efektivní organizace místních referend.
  2. TI přispěla k propagaci efektivního využívání místních referend především přípravou Kuchařky místního referenda – Manuálu pro aktivní občany a zpracováním Analýzy místních referend 2014.
  3. TI předložila Ministerstvu vnitra k posouzení několik legislativních návrhů. Jednání se o respektování otázek a termínu referenda navržených přípravným výborem a opatření proti nečinnosti obce v případě závazného referenda. Zásadním je pak návrh snížit požadavek na účast 35% osob v referendu, nutný pro jeho platnost.

 

Ke stažení: 

Tisková zpráva

Statistiky referend roku 2014

Přehled referend

Analýza místních referend 2014

Kuchařka místního referenda – Manuál pro aktivní občany

 

Podívejte se, jak o tiskovém briefingu informují média:

Český rozhlas – Obecní referenda jsou stále oblíbenější, ukazují data Transparency International

Česká televize – Problematika místních referend

ČTK – Transparency International chce snížení nutné účasti v referendech

Deník Referendum – Obce brání místním referendům, vyplývá z analýzy Transparency International

iHNED.cz – Překazit referendum je pro obce snadné. Transparency International chce změnu zákona

 

Logo link Obchod s bídou
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Rok 2014 byl s počtem 47 referend rekordní, zároveň byl ale rekordní co do poměru neúspěšných referend, neplatností jich skončila téměř polovina.

Související publikace

Související projekty

Rok místních referend

Prostřednictvím projektu ROK MÍSTNÍCH REFEREND chce TI předat široké veřejnosti soubor praktických znalostí a dovedností spojených s pořádáním místních referend. Zároveň chce občany seznámit s potencionálními riziky a překážkami, které mohou pořádání referend provázet. …

Vice o projektu

Související novinky