Reinforcing Direct Democracy in Belarus

English translation | Anglický překlad Vlajka Velké Británie

Naším záměrem je jednak popularizovat využívání legálních a ústavních práv občanů Běloruska pro organizaci petic a místních referend (jakož i jiných prostředků přímé demokracie) a vůbec posilovat povědomí o právech a možnostech těch, kdo se chtějí podílet na rozhodování o věcech veřejných.

 

PARTNERSKÉ ORGANIZACE

Viešoji įstaiga Smulkaus verslo dirbtuvė

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Transparency International Magyarország Alapítvány

Transparency International – Česká republika

 


Proč se věnujeme tomuto projektu

Díky podpoře Visegrádského fondu můžeme zahájit systematickou spolupráci s organizacemi podporujícími veřejný zájem a demokratické principy správy země z Polska, Maďarska, Slovenska, ČR a Běloruska/Litvy.

 

Co konkrétně děláme

Naším záměrem je jednak popularizovat využívání legálních a ústavních práv občanů Běloruska pro organizaci petic a místních referend (jakož i jiných prostředků přímé demokracie) a vůbec posilovat povědomí o právech a možnostech těch, kdo se chtějí podílet na rozhodování o věcech veřejných.

 

Jaké máme výsledky

Jednání v Praze byla zasvěcena plánování, jak umožnit využití zákonného práva na lokální referendum občanům Běloruské republiky, jak jim zprostředkovat zkušenosti dobré praxe z ostatních zemí střední Evropy (Polska, Maďarska, Slovenska a ČR), ale také základní informace o běloruské legislativě. Více v krátkém shrnutí: Ohlédnutí za jarním setkáním v Praze.

Donoři

REBEL byl podpořen Visegrádským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemského království v rámci program Eastern Partnership.

Období realizace projektu: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2018

vf_logo_color_72RO_BZ_Logo_2_RGB_pos-op-kleur_x_en

Související novinky

Do Běloruska za nadějí?

2018 Novinky a komentáře


Uspořádání oficiální konference 8. května 2018 v Minsku o možnostech podílení se na správě veřejných věcí je krok dobrým směrem v dialogu mezi autoritami a občanskou společností v Bělorusku.

Zahajujeme mezinárodní spolupráci na podporu přímé demokracie v Bělorusku

2017 Novinky a komentáře


Transparency úspěšně odstartovala spolupráci v rámci projektu „REinforcing direct democracy in BELarus by transferring the good practice from V4 countries“. Tento projekt byl zahájen čtyřdenním setkáním, během kterých proběhly pracovních schůzky s experty v oblasti uplatňování přímé demokracie a setkání se zastupiteli nevládních organizací. Naši běloruští přátelé se těšili i z návštěvy u senátorky Renáty Chmelové a v neposlední řadě z nespočtu hodin diskuzí, sdílených zkušeností a plánování.

REBEL: Ohlédnutí za jarním setkáním v Praze

2017 Novinky a komentáře


Na jaře jsme pozvali hosty ze čtyř zemí k dialogu zasvěcenému nástrojům přímé demokracie. Ačkoliv se populistickým proudům v české společnosti daří tento pojem dezinterpretovat, v mnoha zemích světa jsou to aktuálně jediné záchvěvy demokracie, s nimiž jejich občané mohou vůbec počítat.