Zabezpečení investic financovaných EU díky Paktům integrity: Průvodce pro zadavatele o monitoringu společného zadávání veřejných zakázek

Projekt Pakty integrity spojil hlasy vládních agenturobčanské společnosti i soukromého sektoru z jedenácti zemí Evropské unie, včetně České republiky. Hlavním cílem projektu bylo zajistit plán a implementaci osmnácti důležitých veřejných zakázek, a zároveň zachovat vysoké standardy transparentnosti a odpovědnosti.  

Pakty integrity jsou nástrojem pro orgány veřejné správy v EU ke spolupráci s občanskou společností a cestou k větší transparentnosti a odpovědnosti v zadávání veřejných zakázek. To je v současné době potřeba víc než kdy dřív – členské státy EU se dohodly na bezprecedentním rozpočtu 1,8 bilionu Euro pro období let 2021-2027. To znamená směřování fondů EU do projektů, které mají splnit potřeby komunit. Ty ale na peníze, kvůli současné krizi, potřebují dosáhnout rychleji a efektivněji než dříve.

Tyto projekty budou podporovány značnou částí fondů EU. Mimořádný příliv finančních prostředků, společně s potřebou rychle je utratit, ale povede ke zvýšenému riziku podvodů a korupce. Pakt integrity je pak mechanismus stvořený pro práci ke snižování pravděpodobnosti zmíněné potenciální korupce a podvodů.

Česká pobočka Transparency International (TI ČR) realizuje v současnosti 4 Pakty integrity, včetně projektu v pražském IKEMu 

Publikace byla vytvořena Sekretariátem Transparency International ve spolupráci s některými jejími pobočkami a dalšími institucemi a nadacemi. Publikace byla zpracována v rámci projektu Paktů integrity – Civilní kontrolní mechanismy pro zabezpečení fondů EU, financovaného Evropskou komisí.  • Rok vydání: 2021
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.