Právem proti korupci. Právní ochrana proti některým projevům korupce ve veřejné správě a justici

Materiál rozebírá vybrané případy korupčního jednání s tím, že u každého případu uvádí prostředky právní ochrany proti tomuto jednání. Sloužit by měl občanům jako úvod do problematiky právního boje proti korupci. Vedle toho obsahuje i vzory některých podání, které občané mohou využívat při komunikaci s úřady (i soudy).


  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.