Index vnímání korupce 2014

Index vnímání korupce /CPI/ řadí země podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 0–100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Letošní index hodnotí celkem 175 zemí. Česká republika se v roce 2014 v celosvětovém žebříčku umístila na 53. místě, s hodnocením 51 bodů, což je podobný výsledek, jakého dosáhly Gruzie, Malajsie, Samoa, Slovensko a Bahrajn.

Bodové hodnocení České republiky se oproti loňsku zlepšilo o 3 body, ji v celosvětovém žebříčku posunulo o 4 příčky výše. I toto zlepšení však pokulhává za vývojem v ostatních evropských státech. Ve srovnání s loňským rokem se její umístění nezměnilo. Mezi 31 západoevropskými zeměmi (členské státy EU + Norsko, Švýcarsko, Island) je Česká republika stále na 25. místě, za Maďarskem a před Slovenskem.

Index vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI) zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI) od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru. Mezi nejméně zkorumpované země světa se tradičně řadí Dánsko, Nový Zéland a Finsko, (Dánsko letos dosáhlo 92 bodů, Nový Zéland 91 a Finsko 89 bodů). Na druhém konci žebříčku letos skončily Súdan s 11 body, dále Severní Korea a Somálsko s výsledkem 8 bodů. Celý materiál v angličtině je ke stažení zde.

U indexů za jednotlivé roky najdete informace o aktuálně použité metodologii a další vysvětlující informace. Více podrobností o indexech CPI a BPI a jejich metodologii najdete (v angličtině) na stránkách Transparency International (www.transparency.org).  • Rok vydání: 2014
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.