Hodnocení rizik a podvodů a jejich možná prevence

Jaké má Česká republika zkušenosti s implementací programů financovaných z evropských fondů z hlediska systému řízení rizik? Je proces hodnocení rizik nesrovnalostí či podvodů v projektech spolufinancovaných z fondů EU skutečně efektivní? Promítly se do současného programového období zkušenosti z minulých let? Publikace Hodnocení rizik podvodů a jejich možná prevence přináší nejen informace z veřejně dostupných zdrojů (závěrů NKÚ, výsledků kontrol Auditního orgánu, rozhodnutí krajských soudů a doporučení EK či Úřadu pro boj proti podvodům), ale doplňuje je i o porovnání se současným programovým obdobím a praktické zkušenosti příjemců dotací a administrátorů projektů, kteří s fondy EU pracují.

 

   • Rok vydání: 2016
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.