Jak efektivní jsou české a slovenské represivní složky? Stíhání korupce a závažné hospodářské kriminality – situace, postupy a doporučení

V rukou držíte publikaci, která obsahuje dvě studie o postupech orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování trestných činů korupce a závažné hospodářské kriminality. Již na první pohled jsou patrné rozdíly v situaci v České republice a na Slovensku. Text českého autora analyzuje problém; slovenský text popisuje úspěšné zavedení nových institutů a institucí a výsledky jejich práce.
Cílem tohoto srovnání není nekonstruktivní a prvoplánová kritika českých orgánů, jejich postupů a výsledků, z nichž si veřejnost může vyvodit často i nesprávné závěry. Cílem je podívat se na proces vyšetřování těchto trestných činů a na jeho odlišnosti v českém a slovenském prostředí.


  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.