Analýza plánů podpory sportu s ohledem na rovnost žen a mužů

Protože většina sportovních dotací se přerozděluje nikoliv na úrovni státu, ale na úrovni krajů a obcí, definujme si pojem „city capture“, který má obdobný význam jako state capture, odehrává se však na komunální úrovni. Analýza zkoumá, zda je pozitivním aspektům sportu (sociální začleňování, resocializace, prevence sociálně patologických jevů, interkulturní výchova) skutečně věnovaná náležitá pozornost a finanční podpora, nebo zda naopak nedochází k jejich „ukořistění“ a upřednostnění výkonnosti a ekonomického profitu. V rámci snahy analyzovat privatizaci a manipulaci veřejného zájmu na komunální úrovni jsme se rozhodli systematicky věnovat jednomu konkrétnímu jevu, a to přerozdělování dotací na podporu sportu obcemi a kraji.

Publikace vznikla v rámci projektu CityCapture 2.0 realizovaného Transparency International ČR a Fórum 50 % a podpořeného nadací Foundation Open Society Institute (FOSI).  • Rok vydání: 2020
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.