Protikorupční strategie vlády na léta 2013 a 2014

Vydáno 29. 01. 2013

Vláda dne 16. ledna 2013 svým usnesením č. 39 schválila Strategii vlády v boji s korupcí na období 2013 a 2014. Analytickou část strategie s názvem „Korupce v České republice a její vnímání“ na základě objednávky Úřadu vády zpracovala Transparency International.

Skutečnost, že si Úřad vlády nechal analytickou část zpracovat, představuje významný posun ve srovnání s protikorupční strategií z roku 2010, která se charakterem a mírou rozšíření korupce v České republice, tedy vymezením jevu se kterým má strategie bojovat, de facto nezabývala.  (Podrobněji o tom píše Radim Bureš v článku pro Deník Referendum (viz http://www.denikreferendum.cz/clanek/14493-protikorupcni-strategie-vlady-2011-az-2012 ).

Mezi základní závěry analytické části patří zjištění, že korupci považuje za nejnaléhavější problém České republiky 95% respondentů, za nejzkorumpovanější segment společnosti jsou považovány politické strany a úřady, segmenty jako zdravotnictví či policie jsou považovány za zkorumpované výrazně méně. Přes 20% respondentů uvádí, že dalo úplatek, a 82% respondentů si myslí, že boj s korupcí je hlavně záležitostí státu.

Mezi hlavní příčiny rozšíření korupce analýza řadí slabost státních institucí, nedostatečnou péči o veřejné prostředky, přičemž zvláště kritické je postavení firem s majetkovou účastí státu a obcí, dále absenci protikorupčních nástrojů v soukromém sektoru a nízkou efektivitu odhalování, vyšetřování a stíhání složitějších a závažnějších hospodářských kauz.

Klíčovým je závěrečné konstatování, že problémem ČR není drobná administrativní korupce, ale tzv. velká organizovaná korupce, často spojená s působením politických stran, zaměřená na zneužívání veřejných prostředků a přecházející do stavu tzv. „state capture“.

Základní strategické směry vyplývající z analýzy jsou následující:

  • profesionalizace veřejné správy
  • nakládání s veřejným majetkem
  • posilování protikorupčních nástrojů v soukromém sektoru
  • posilování politického systému a zvyšování transparentnosti politických stran
  • odhalování, vyšetřování a stíhání korupce
  • posilování protikorupčního klimatu v České společnosti
  • vytvoření kapacit pro monitoring korupce
  • posilování transparentnosti veřejného sektoru

 

Na rozpracování jednotlivých úkolů Strategie se TI nepodílela. Tyto úkoly jsou výsledkem kompromisů vzniklých v připomínkovém řízení, nicméně naprostá většina úkolů je správných a potřebných a jejich splnění bude znamenat pozitivní posun.

TI však považuje za klíčové, aby na plnění Strategie a monitorování efektivnosti jejích výsledků, bylo vyčleněno dostatečné množství finančních i lidských zdrojů. Jak říká Radim Bureš: „Bez peněz a kvalifikovaných lidí efektivně bojovat s korupcí nelze“.

Ke stažení:

Protikorupční strategie vlády na léta 2013 a 2014

 


Štítky: Prosazování protikoručních zákonů , Transparentní veřejné zakázky , Nezávislé a důvěryhodné státní zastupitelství

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.