Protikorupční rada vlády se sešla na svém prvním zasedání

Publikováno: 21. října 2014

Na programu jednání byla koncepce boje s korupcí a akční plán na příští rok.

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí si pro léta 2015 – 2017 vytyčila čtyři okruhy opatření:

  • výkonná a nezávislá exekutiva
  • transaprentnost a otevřený přístup k informacím
  • hospodárné nakládání s majetkem státu
  • rozvoj občanské společnosti

Podrobnější informace o konkrétních opatřeních a náplni činnosti rady byly oficiálně komunikovány na tiskové konferenci, kterou můžete zhlédnout zde.

Jedním z 18 členů rady vlády je také Radim Bureš, programový ředitel Transaprency International.