Podpora nezávislosti orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování korupce

Publikováno 01. 08. 2014

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt realizovaný TI Česká republika a Tl Bosna a Hercegovina je zaměřen na především na monitoring stavu nezávislosti orgánů činných v trestním řízení při odhalování a postihu případů korupce a shromáždění nejlepší praxe s cílem přispět ke zlepšení vymahatelnosti protikorupčních zákonů a strategií. Výstupem projektu bude získání relevantních dat a příkladů a předání zkušeností formou dokumentu Nejlepší praxe odhalování a postihu korupce, který bude představen odborné i občanské veřejnosti na konferenci i v tisku.

Co konkrétně děláme

  1. Oslovení vytipovaných 15 zástupců managementu orgánů činných v trestním řízení, kteří pracují v oblasti vyšetřování korupce.
  2. Vytvoření metodologie sběru dat a popisu nejlepší praxe.
  3. Analýza současného stavu v Bosně a Hercegovině formou osobních pohovorů a kulatého stolu se zástupci cílové skupiny
  4. Studijní cesta zástupců vedení orgánů činných v trestním řízení, kteří pracují v oblasti vyšetřování korupce, do České republiky.
  5. Shromáždění všech podkladů a zpracování návrhu dokumentu Nejlepší praxe odhalování a postihu korupce (květen – červenec 2014).
  6. Konzultace návrhu dokumentu za účasti odborníků z obou zemí- pracovní jednání v České republice.
  7. Zpracování dokumentu Nejlepší praxe odhalování a postihu korupce, jeho oponentura.
  8. Vytvoření finální podoby dokumentu Nejlepší praxe odhalování a postihu korupce v tištěné i elektronické verzi
  9. Konference shrnující hlavní cíle a využití dokumentu Nejlepší praxe odhalování a postihu korupce, shromáždění podnětů pro jeho aplikaci v dlouhodobé perspektivě.

Jaké máme výsledky

Donoři

Projekt byl realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Doba trvání: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Transition Promotion Program - Logo

Bojujte proti korupci s námi.