Kulatý stůl v Sarajevu: Nejlepší praxe v oblasti odhalování a vyšetřování korupce

Vydáno 15. 06. 2014

Zdroje informací o případech korupce, počátek formálního vyšetřování, použití různých právních nástrojů, problematika korupce v soudním řízení, případy dobré praxe v boji proti korupci.

Kulatý stůl v Sarajevu: Nejlepší praxe v oblasti odhalování a vyšetřování korupce

Kulatý stůl v Sarajevu: Nejlepší praxe v oblasti odhalování a vyšetřování korupce | zdroj: TI

To vše byla témata jednání u kulatého stolu, který se konal 10. června 2014 jako součást projektu Nejlepší praxe v oblasti odhalování a vyšetřování korupce v Sarajevu. Projekt realizuje Transparency International Česká republika a Transparency International Bosna a Hercegovina za finanční podpory Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Kulatý stůl, jehož se zúčastnilo 15 představitelů justice, státního zastupitelství, policie, Ministerstva vnitra a Úřadu pro nepřímé zdanění, byl platformou pro výměnu zkušeností a zahájení dialogu vedoucího ke kvalitativní změně v praxi orgánů činných v trestním řízení Bosny a Hercegoviny. Přitom české zkušenosti posledních let s vyšetřováním některých velkých korupčních případů směřujících do nejvyšších úrovní české politiky mohou sloužit jako inspirace a příklad dobré praxe.

V Bosně a Hercegovině nebylo dosud stíháno mnoho případů rozsáhlé korupce, některé úspěšně ukončené však posloužily jako ilustrace stávající praxe. V následné diskusi byly pak podrobně projednány konkrétní aspekty odhalování, vyšetřování a stíhání korupce a legislativní, technické či personální problémy, které se spolupodílejí na tom, že 95% podnětů, které orgány činné v trestním řízení obdrží, není ukončeno odsuzujícím rozsudkem.

Jednání u kulatého stolu tak bylo nejen možností shromáždit podklady pro zpracování příručky nejlepší praxe, která je jedním z projektových výstupů, ale i prostředkem navázání hlubších kontaktů  mezi představiteli jednotlivých orgánů činných v trestním řízení,  s cílem zvýšit jejich profesionalitu při odhalování a vyšetřování korupčních kauz.

Projekt byl realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo


Štítky: Spolupráce se zahraničím

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.