Obchod s bídou

Publikováno 15. 09. 2014

Proč se věnujeme tomuto projektu

Nakupování hlasů a změna trvalého pobytu totiž nejsou samoúčelné manipulace, ale mají za cíl získat politický vliv na místní úrovni. S tím se následně pojí možnost rozhodovat o veřejných zakázkách, dotacích, nákupu a prodeji majetku a ovlivňovat další strategická rozhodnutí samospráv s velkým finančním potenciálem a vlivem na veřejné rozpočty a život občanů.

Problém se jeví o to závažnější, že se většinou dotýká sociálně znevýhodněných občanů a dochází ke zneužití jejich postavení, tísně nebo nižší informovanosti. Nakupování hlasů ale i změny trvalého pobytu se pak často ději v lokalitách s větší nezaměstnaností nebo v zařízeních sociální péče jako jsou pečovatelské domy a domovy seniorů, kde je větší pravděpodobnost upřednostnění okamžitého prospěchu před dlouhodobějšími vizemi.

Co konkrétně děláme

TI ve spolupráci se sdružením Naši politici zahájila v srpnu 2014 aktivity, které se zaměřují na prevenci takového jednání (pomocí veřejných debat a školení), monitoring samotného průběhu voleb a na následnou analytickou činnost.

naši politici

Jaké máme výsledky

Hlavní náplní projektu jsou tři veřejné debaty v průběhu září a října 2014, monitoring průběhu komunálních voleb 10. a 11. října 2014, tři workshopy v roce 2015 a průběžné analyzování vytipovaných činností místních samospráv (veřejných zakázek, dotací apod.).

Donoři

Projekt trvá do dubna 2016.

TI je partnerem v projektu Obchod s bídou podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Logo link Obchod s bídou

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

 

Bojujte proti korupci s námi.