Jak podat návrh na neplatnost voleb

Vydáno 22. 10. 2014

V pátek 24. října končí lhůta na podání návrhu na neplatnost komunálních voleb, hlasování či neplatnost volby kandidáta.

Po volbách dostává Právní poradna TI řadu dotazů ohledně podání návrhu na neplatnost voleb či hlasování nebo neplatnost kandidáta. Setkali jste se s podobným jednáním a chcete na to formou podání návrhu upozornit? Níže najdete potřebné základní informace.

Všechny tyto případy upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

  • Podle § 60 odst. 2 může navrhovatel, kterým je každá osoba, která je zapsaná od seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen, potažmo každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, podat u příslušného krajského soudu návrh na neplatnost hlasování, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.
  • Podle § 60 odst. 3 může stejný navrhovatel podat u příslušného krajského soudu návrh na neplatnost voleb, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.
  • Odst. 4 téhož ustanovení říká, že návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Neplatnost hlasování připadá v úvahu, lze-li například dovozovat vadný tisk volebních lístků nebo jejich vadné doručení, neplatnost voleb pak v případech, kdy je kupčeno s hlasy a neplatnost volby kandidáta tehdy, nebyl-li fakticky volitelný (pro nedostatek věku, právní způsobilosti, atp.). Pro navrhovatele je výhodnější výše zmíněné návrhy situovat zároveň, protože se tak lze vyhnout situaci, v které by soud návrh nevyhodnotil jako porušení voleb, ale „jen“ jako porušení hlasování, přičemž rozdíl je poměrně nekonkrétní.

Návrh lze podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí, lhůta tedy končí v průběhu pátku 24. října. Návrh musí být ve lhůtě doručen na podatelnu příslušného soudu, nestačí tedy pouhé podání návrhu v poslední den lhůty na poště.

Návrh musí obsahovat mj. obecné náležitosti, tzn., musí být zřejmé čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co se navrhuje, a musí být podepsán a datován. Účastníky řízení jsou navrhovatel, příslušný volební orgán, politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, na jejichž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena, nebo nezávislý kandidát.

V návrhu je vhodné uvést všechny informace, které vedou k závěru, že byla porušena zákonná ustanovení způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Důležité je  uvést mj. konkrétní osoby, které by mohly svědčit, včetně členů volební komise, a odůvodnit, proč by měl soud k jejich výslechu přistoupit, stejně jako navrhnout provedení ostatních důkazů, kterými navrhovatel  disponuje. V závěru návrhu je na základě výše zmíněného vhodné formulovat výrok, jak na vyslovení neplatnosti voleb do předmětného zastupitelstva, tak na vyslovení neplatnosti hlasování v předmětném okrsku. Soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu, přičemž nemusí nařizovat jednání.

Výše uvedené  lze považovat za obecné právní poradenství, přičemž vzhledem ke složitosti a závažnosti dané problematiky je velmi vhodné vyhledání služeb advokáta, nejlépe specializovaného na volební právo, za účelem sepsání takového návrhu.


Projekty a kauzy: Obchod s bídou

Štítky: monitoring voleb

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.