"Je v pořádku, že zakázku od obce získala firma zastupitele, který je zároveň předsedou stavební komise?"

Publikováno 07. 12. 2017

V daném případě jsou zásadní dvě skutečnosti. První je, zda se daný člen zastupitelstva podílel na hlasování při výběru nabídky. Druhou je, zda byly osloveny i jiné stavební společnosti nebo pouze tato jedna. Ve střetu zájmu by zastupitel byl, pokud by o zakázce rozhodoval sám nebo se na jejím rozhodování podílel. Pakliže však na rozhodovací proces neměl žádný vliv, je z pohledu právních předpisů vše formálně v pořádku.

 

V případě, že se člen zastupitelstva podílí na hlasování ohledně věci, na které má osobní zájem, je povinen tento zájem před hlasováním oznámit. Oznámení je součástí zápisu z jednání.  Pokud tak neučiní, lze mu udělit pokutu do výše 50 000,- Kč. Pokutu uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve kterém má veřejný funkcionář trvalý pobyt. K danému úřadu lze směřovat případný podnět.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.