Pochybnosti ohledně zadání auditu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Vydáno 19. 01. 2018

Hospodaření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje („KSÚS“) se stalo na podzim 2017 předmětem politických, odborných i veřejných diskuzí poté, co předseda finančního výboru upozornil na některé nesrovnalosti při zadávání veřejných zakázek.

Michael Pánek z ODS spočítal, že Středočeský kraj přichází při opravách silnic o stamiliony. Kraj vedený ANO na něj teď podává trestní oznámení | zdroj: Seznam Zprávy

Středočeský kraj jako zřizovatel KSÚS následně rozhodl o zadání veřejné zakázky na prověření jejího hospodaření. Zadání zakázky provázela řada nejasností a TI upozorňovala v dopise radě kraje, že audit by měl mimo jiné:

  1. zkoumat veřejné zakázky a především ty malého rozsahu z hlediska principů 3E (efektivnost, hospodárnost, účelnost),
  2. identifikovat konkrétní pochybení, protiprávní jednání a možné střety zájmů,

a mělo by být ve výsledku dosaženo realistického zhodnocení situace uvnitř KSÚS.

V souvislosti s výběrem dodavatele zmíněné zakázky TI shledala rizika zejména v určité vágnosti zadání a dále pak v tom, že nabídková cena jednoho z uchazečů nesla znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, což by mohlo mít negativní vliv na kvalitu plnění.

Vteřiny TI: Petr Leyer – Hospodaření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje | zdroj: TI

Středočeský kraj nakonec vybral tohoto dodavatele, přičemž odmítl pochybnosti o mimořádně nízké nabídkové ceně.

Aktuálně pak vedení Středočeského kraje podalo trestní oznámení na zastupitele (a bývalého předsedu finančního výboru), který na nesrovnalosti hospodaření KSÚS upozornil, z důvodu možné snahy ovlivnit zadání zakázky.

TI bude dále sledovat, zda audit naplnil svůj účel a skutečně došlo k důkladnému prověření hospodaření KSÚS, nikoliv jen k formální kontrole, která se má stát dalším argumentem v politickém boji.

Více v reportáži Seznam Zprávy.

Užitečné odkazy

Odpověď: Středočeský kraj

Dopis: Rada Středočeského kraje


Štítky: Mapování korupce , Hospodárnost veřejných rozpočtů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.