Otázky ohledně sestěhovávání agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism

Vydáno 27. 11. 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 jsme odeslali otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi (za ANO). Klademe v něm otázky týkající se sestěhování agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism do jedné budovy. Plán totiž vyvolává pochybnosti o své efektivnosti.

Karel Havlíček | zdroj: Anna Vacková

V médiích se objevilo několik článků s informacemi o slučování Agentur, což bylo následně upřesněno tak, že by se mělo jednat o pouhé sestěhování tzv. „pod jednu střechu“.

Přesunem Agentur na jedno místo má podle představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vzniknout úspora na nájemném a také na personálu, neboť by mělo být možné snížit fixní náklady spojením back-office částí Agentur. Agentury doposud sídlí v několika budovách v centru Prahy, většinou v budovách v majetku státu.

Dohledatelná vyjádření představitelů MPO jsou poměrně obecná a vyzdvihují především redukci nákladů tím, že Agentury budou moci využít společné zasedací místnosti, účetnictví, marketing nebo inovační či personální útvar.

Ve veřejné debatě nejsou podrobně zmiňovány žádné další aspekty, které výrazně ovlivňují výhodnost sestěhování Agentur, obzvlášť pokud se uvažuje o přesunutí Agentur ze státem vlastněných budov do nemovitostí v soukromých rukách s tržním nájemným.

Otevřený dopis

Proto zasíláme ministrovi otevřený dopis s konkrétními otázkami, jejichž zodpovězení považujeme za zásadní, aby odborná i laická veřejnost měla v této oblasti dostatek informací. Veřejný zájem na zjištění skutečných nákladů sestěhování Agentur a účelnosti operace je očividný.

Odpovědi od Ministerstva průmyslu a obchodu by měla Transparency International obdržet dle zákonné lhůty do 12. prosince 2019.

Přečtěte si část otázek, které by měly objasnit plánovaný záměr:

Základní parametry sestěhování Agentur:

  1. Na základě jakého dokumentu bylo rozhodnuto o stěhování Agentur do jedné budovy namísto sloučení všech tří organizací? Jaké jsou zvažované alternativy k tomuto postupu?
    Žádáme o poskytnutí uvedeného dokumentu.
  2. Byla provedena ekonomická a právní analýza stěhování Agentur do jedné budovy?
    Pokud ano, žádáme o jejich poskytnutí.
  3. Vyjádřil se ke stěhování Agentur Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo Vládní dislokační komise?
    Pokud ano, žádáme o poskytnutí jejich stanovisek a dokumentů, které jsou jejich podkladem.

Zbytek otázek i celý otevřený dopis si můžete přečíst zde.

 

Tímto případem se TI zabývá v rámci bezplatného právního poradenství podporovaného programem Prevence korupčního jednání Ministerstva vnitra.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.