Obchod s bídou


Proč se věnujeme tomuto projektu

Nakupování hlasů a změna trvalého pobytu totiž nejsou samoúčelné manipulace, ale mají za cíl získat politický vliv na místní úrovni. S tím se následně pojí možnost rozhodovat o veřejných zakázkách, dotacích, nákupu a prodeji majetku a ovlivňovat další strategická rozhodnutí samospráv s velkým finančním potenciálem a vlivem na veřejné rozpočty a život občanů.

Problém se jeví o to závažnější, že se většinou dotýká sociálně znevýhodněných občanů a dochází ke zneužití jejich postavení, tísně nebo nižší informovanosti. Nakupování hlasů ale i změny trvalého pobytu se pak často ději v lokalitách s větší nezaměstnaností nebo v zařízeních sociální péče jako jsou pečovatelské domy a domovy seniorů, kde je větší pravděpodobnost upřednostnění okamžitého prospěchu před dlouhodobějšími vizemi.

Co konkrétně děláme

TI ve spolupráci se sdružením Naši politici zahájila v srpnu 2014 aktivity, které se zaměřují na prevenci takového jednání (pomocí veřejných debat a školení), monitoring samotného průběhu voleb a na následnou analytickou činnost.

naši politici

Jaké máme výsledky

Hlavní náplní projektu jsou tři veřejné debaty v průběhu září a října 2014, monitoring průběhu komunálních voleb 10. a 11. října 2014, tři workshopy v roce 2015 a průběžné analyzování vytipovaných činností místních samospráv (veřejných zakázek, dotací apod.).

Donoři

Projekt trvá do dubna 2016.

TI je partnerem v projektu Obchod s bídou podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Logo link Obchod s bídou

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

 

Související novinky

TI a Oživení dnes podávají trestní oznámení pro kupčení s hlasy

2014 Novinky a komentáře Tiskové zprávy Úspěchy Otevřené financování politických stran


,Hele Davide, běž si tam. Daj ti čtyři sta, vyděláš si peníze.“ Zhruba takto vypadalo nakupování hlasů voličů, o kterém informovala Transparency International a Oživení.

Jak podat návrh na neplatnost voleb

2014 Analýzy Novinky a komentáře Otevřené financování politických stran


V pátek 24. října končí lhůta na podání návrhu na neplatnost komunálních voleb, hlasování či neplatnost volby kandidáta.

Masová manipulace u voleb potvrzena

2014 Novinky a komentáře Tiskové zprávy Otevřené financování politických stran


Základní stavební kámen demokracie – svobodná volba - byla narušena a z kupčení se stal výhodný byznys. Manipulace probíhaly především v Severních Čechách a na Severní Moravě.

Neprodávejte své hlasy, znělo Krupkou

2014 Novinky a komentáře Z médii Otevřené financování politických stran


V Krupce přesvědčovali zástupci Našich politiků a TI místní Romy, aby neprodávali své volební hlasy.
Témata: Otevřené financování politických stran
Štítky: , ,