Nepodmíněný reflex Tomia Okamury

Vydáno 09. 02. 2018

Na volebním účtu SPD bylo na konci ledna rušno. Média poukázala na pohyb v řádech milionů korun, čímž se účet 20. ledna dostal na nulu, a to vedlo šéfa SPD k vytvoření silně manipulativní „antikampaně“. S poukazem na čítankové rysy manipulativní komunikace na Facebooku předsedy SPD bychom rádi za Transparency International (TI) zpřehlednili základní fakta dané situace.

Tomio Okamura | zdroj: tomio.cz

„Samotná celková výše propagačních nákladů nebyla předmětem kritiky, takže Okamurova reakce je spíše jakýmsi nepodmíněným reflexem spouštějícím výpad vůči médiím. Co vzbudilo pozornost, je fakt, že tak velké částky odešly najednou, že přitom došlo k úplnému vyčerpání účtu, že se tak stalo až skoro tři měsíce po volbách a že příjemcem je společnost napojená na dezinformační a extremistické weby,“ říká Ondřej Cakl, koordinátor monitoringu TI www.tranparentnivolby.cz. 

Nejprve 20. ledna 2018 odešlo z transparentního účtu SPD – Tomio Okamura 7,4 milionu korun za PR a mediální analýzy společnosti PLAY NET a.s. Následně zmizelo i posledních 630 000 korun, aby se obratem tato částka vrátila s vysvětlením, že ji tajemník omylem převedl dříve, než povoluje zákon. A to byl pouze začátek.

 

Právní a faktický kontext

Uvedené finanční pohyby můžeme zkoumat z několika úhlů pohledu: Komu finanční částky odešly a za jaké plnění? Byla dodržena pravidla pro financování volební kampaně? Nebyly porušeny jiné právní předpisy? Jak výše uvedené tři aspekty vysvětluje SPDTomio Okamura?

 

Komu finanční částky odešly a za jaké plnění?

Peníze, identifikované jako platby za analytickou činnost a mediální zastoupení a poradenství, odešly 20. ledna 2018. V té době nebylo jasné, ke komu peníze skutečně doputovaly, protože v poznámce plateb byly uvedeny pouze popisy služeb, nikoliv jejich příjemce. Po medializaci těchto transakcí se nejprve SPD odmítla vyjádřit, aby následně doplnila poznámku o společnost PLAY NET a.s. (a tvářila se jako by tam informace byla od začátku).

Společnost PLAY NET a.s. a její blízké okolí je samostatnou linií příběhu. Ve chvíli, kdy SPD odhalila totožnost příjemce finančních prostředků, tak z veřejných zdrojů bylo možné dohledat, že vazby vedou k Janu Fulínovi, který stojí za agenturou SANEP zaměřené na výzkum veřejného mínění (a shodou okolností kritizovanou četnými experty za její neobjektivnost).

Dále Radomíru Pekárkovi (bývalý kandidát na ředitele ČT), serveru Prvnízprávy.cz, kde se angažoval i Adam B. Bartoš (odsouzený např. za schvalování genocidy a hanobení národa), a následně až k Parlamentním listům, hazardnímu podnikateli Ivo Valentovi a historicky též k TV Barrandov, jejíž vysílání projednávala na podnět též Rada pro rozhlasové a televizní vysílání právě v souvislosti s protežováním hnutí SPD a osoby Tomia Okamury.

Přehledný graf vazeb zveřejnil server Hlídací pes.

 

Nebyla porušena pravidla pro financování volební kampaně nebo jiné právní předpisy?

V praxi zákon o volbách do Parlamentu České republiky dovoluje platit výdaje za kampaň až do 90 dnů po vyhlášení výsledků voleb. Zároveň minimálně 180 dnů od vyhlášení výsledků musí zůstat prostředky nepoužité na kampaň na volebním účtu. Vzniká tedy jakési devadesátidenní okno, ve kterém by neměly probíhat na volebním účtu žádné pohyby.

V souladu se zákonem bylo pouze odeslání plateb za kampaň, ale už ne převedení nevyčerpaného zůstatku ve výši 630 000 korun. Ten následně hnutí na volební účet vrátilo. K formálnímu pochybení tedy došlo, ale v rámci rozhodování se bude zohledňovat i právě vrácení částky zpět. Zároveň se ovšem nabízí praktická otázka, proč bylo agentuře PLAY NET zaplaceno až tři měsíce po volbách, přestože to zákon umožňuje?

„Peníze vrátili, což může mít poté vliv na výši sankce. Každopádně ten skutek se stal, to je evidentní,“ uvedl pro Radiožurnál Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (UDHPSH).

Z veřejných zdrojů není možné zjistit, co bylo faktickým obsahem analýz a PR služeb a zda měly danou hodnotu. Zda se jednalo o standardní služby, anebo spíše o manipulativní výstupy a skrytou pozitivní prezentaci SPD v uvedených majetkově a personálně propojených médiích – i o tom je možné v kontextu pouze spekulovat.

UDHPSH by měl mít nyní k dispozici kompletní vyúčtování kampaní všech stran a hnutí, samozřejmě včetně SPD. Až z těchto dokumentů lze eventuálně zjistit, zda nedošlo k porušení jiných právních předpisů, než jen těch, které regulují volby a vedení kampaně (např. účetních a daňových nebo dokonce trestních).

„Strany měly povinnost nám dodat například i veškeré faktury. Úřad v následujících dnech toto účetnictví v nějaké podobě zveřejní, aby do něj mohl nahlédnout každý volič. Vypovídající bude například účetní kniha,“ uvedl člen úřadu Jan Outlý pro server iDNES.cz.

A jak tyto aspekty vysvětluje SPDTomio Okamura?

Oficiální facebookový profil Tomia Okamury | zdroj: Facebook

Lekce manipulace

Shrnující reakci na výše uvedené skutečnosti na svém oficiálním facebookovém účtu umístil Tomio Okamura nad „graf“ nazvaný Hospodaření politických stran VOLBY do PSP ČR 2017, pod nímž je jako zdroj informací uvedena také Transparency International. „Tento kvazigraf nezachycuje zcela naše data, a pan Okamura s ním navíc nakládá manipulativně,“ podotýká Milan Eibl, analytik TI.

Výše uvedený vágní obrázek (neuvádí časové období ani číselné hodnoty sloupců) dle našeho odhadu „tak nějak přibližně“ ilustruje výdaje z transparentních účtů politických stran na konci prosince 2017 a je podkladem pro klamné tvrzení Tomia Okamury, že propagační náklady SPD nejsou přemrštěné, ba navíc je účelově řadí na předposlední místo mezi monitorovanými stranami. Porovnává tu však veškeré propagační výdaje ostatních stran pouze do konce prosince. Obě platby za celkem 7,4 milionu korun však odešly z účtu SPD až v lednu.

Do konce prosince 2017 utratilo hnutí SPD za PR služby a reklamu už 11,5 mil. Kč a přičteme-li oněch diskutovaných 7,4 milionů za další údajné „píárko“ placené v lednu, dostáváme se na 18,8 milionů korun. Ani předposlední místo tedy není platný argument, neb se tímto ziskem dostávají zase o pozici výše. Tolik fakta.

Přesto opakujeme, že samotná celková výše nebyla předmětem kritiky, takže Okamurova reakce je spíše jakýmsi nepodmíněným reflexem spouštějícím útok proti médiím. Co pozornost vzbudilo je fakt, že tak velké částky odešly najednou, že přitom došlo k úplnému vyčerpání účtu, že se tak stalo až skoro tři měsíce po volbách a že příjemcem je společnost napojená na dezinformační a extremistické weby.

Příspěvek Tomia Okamury ale odklání diskusi tak, že nejprve vytvoří fiktivní problém (média tvrdí, že SDP zaplatila příliš mnoho za PR/kampaň), posléze vytvoří jeho fiktivní řešení (SPD je dle údajů Transparency International až na předposledním místě ve výdajích za PR), aby vytvořil falešný dojem, že ospravedlnil tvrzení „náklady SPD na kampaň nejen nejsou v žádném případě přemrštěné, ale naopak byly investovány perfektně a zcela účelně.“

Všechny strany, nejen SPD, mají výdaje z volebních účtů i po skončení kampaně. Není to neobvyklé ani neregulérní, naopak je třeba sledovat, kam po volbách finance odcházely.

Ujišťujeme příznivce politických financí, že všechny transparentní účty samozřejmě sledujeme až do konce a připravíme závěrečnou zprávu na www.transparentnivolby.cz/snemovna2017/. Na tomto webu najdete také řadu skutečných grafů o výdajích z volebních účtů všech stran v čase.

 

Shrnutí

1) O celkové výši nákladů v této mediální kauze nikdy nešlo. Ve srovnání s ostatními stranami je 18,8 milionů korun skutečně relativně málo, jakkoliv absurdně to může vypadat. Tomio Okamura ale nevyžádanou obhajobou toho, že jejich PR náklady nebyly přemrštěné, odvádí pozornost od skutečného problému.

2) Skutečný problém je, že tak velké částky (7,4 milionů korun) odešly najednou a současně s tím došlo k úplnému vyčerpání účtu, že se tak stalo až skoro tři měsíce po volbách a že příjemcem je společnost napojená na dezinformační a extremistické weby.

3) Okamurův facebookový obrázek je zřejmě volnou ilustrací výdajů stran do konce roku 2017. (Nejde o data TI). Média se ale ptala na výdaje z ledna 2018.

4) Sečteme-li přesto výdaje z roku 2017 a 2018, vyjdou SPD náklady na promo aktivity ve výši 18,8 milionů korun. SPD tedy neobhájí své pěkné předposlední místo.

5) Zajímají-li Vás, namísto manipulací, nestranně poskytované informace o všech politických stranách a jejich financování, navštivte www.transparentnivolby.cz/snemovna2017/.

 

Transparency International ČR

Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispívá k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy, např. kolem ROP Severozápad.

 

 


Štítky: Otevřené financování politických stran , Transparentní volby

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.