Národní imunizační komise: netransparentní prvek v přípravě očkovací strategie

Vydáno 12. 02. 2021

Z informací poskytnutých Ministerstvem zdravotnictví (MZ) vyplývá, že fungování Národní imunizační komise (NIKO) je neprůhledné a jejími členy jsou dlouhodobě osoby s vazbami na farmaceutické firmy. Transparency International (TI) bedlivě sleduje fungování státní správy v době koronavirové, a to včetně přípravy očkovací strategie České republiky. V této souvislosti se TI zajímala o zapojení NIKO, která je klíčovým orgánem MZ v oblasti očkování.

Budova Ministerstva zdravotnictví ČR v Praze | zdroj: TI

Národní imunizační komise je poradním orgánem MZ složeným ze zástupců ministerstva a odborných lékařských společností. Vedle toho existuje v rámci NIKO Expertní pracovní skupina (EPS NIKO), jejímž úkolem je příprava odborných doporučení v oblasti strategie vakcinační politiky České republiky. Oba tyto orgány se podílely mimo jiné také na vytváření Strategie očkování proti nemoci Covid-19.

Navzdory tomu, jak důležitou roli tyto orgány a jejich členové hrají v řešení současné krize, nejsou informace o jejich složení a fungování veřejně dostupné.

Webové stránky MZ obsahují zastaralé informace o složení obou orgánů. Ani novější portál poradních orgánů MZ není aktualizovaný.  Poslední zveřejněný zápis z jednání NIKO je z dubna 2019. Z toho důvodu se TI obrátila na Ministerstvo zdravotnictví, vedené Janem Blatným (za ANO), se žádostí o informace.

Ministerstvo sice požadované dokumenty nakonec poskytlo, ale se značným zpožděním a až poté, co jsme mu odmítli zaplatit neoprávněnou náhradu nákladů ve výši 12.250 korun, protože jsme požadovali informace o složení vlastních orgánů MZ.

Z poskytnutých informací lze vyčíst, že od počátku koronavirové krize se NIKO sešla pouze dvakrát, a to 30. července 2020 formou videokonference, respektive naposledy 7. ledna 2021, kdy stručně projednala Metodický pokyn MZ pro očkovací kampaň. Expertní pracovní skupina NIKO, ustanovená v roce 2017, se dle informací poskytnutých ministerstvem minimálně od 1. ledna 2019 nesešla oficiálně dokonce vůbec.

Veškerá činnost NIKO a EPS NIKO ve vztahu k vakcinační strategii probíhala pouze formou emailů. Kromě zmíněného lednového jednání, nevytvořila NIKO žádné písemné podklady k očkovací strategii.

Úřednické vazby na farmaceutický byznys

Z poskytnutých údajů také vyplývá, že místopředsedou NIKO a zástupcem České vakcinologické společnosti vedené pod Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je prof. Roman Chlíbek. Odborná společnost praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP je pak v EPS NIKO zastoupena MUDr. Hanou Cabrnochovou.

Oba lékaři byli přitom  už v roce 2012, kdy byli členy NIKO, kritizováni za své vazby na soukromé farmaceutické společnosti jako GlaxoSmithKline nebo Pfizer. Obdobně jako bývalý ministr zdravotnictví a někdejší člen NIKO, Roman Prymula.

„V TI rozhodně nechceme zpochybňovat princip očkování, které zachraňuje životy lidí. Chceme ale upozornit, že dlouhodobé vazby některých úředníků a členů komisí na farmaceutický sektor dávají prostor pro nekalé jednání a zvyšují riziko osobního obohacení na úkor veřejného zájmu, který mají mít úředníci na prvním místě,“ říká Gabriela ZukalováPrávní poradny TI.

Ministerstvo zdravotnictví a transparentnost procesů

Z informací, které TI získala je zřejmé, že klíčový orgán Ministerstva zdravotnictví zabývající se očkováním, se k projednání očkovací strategie schází minimálně. Zápisy ze dvou proběhnutých jednání nejsou veřejně dostupné, stejně jako další základní informace o NIKO.

Zmíněné odborné poradní orgány za celou dobu koronavirové krize nevytvořily žádný písemný výstup k vakcinační strategii. Drtivá většina činnosti těchto orgánů se odehrává prostřednictvím soukromé emailové komunikace jejich členů.

Zastoupeny jsou v nich navíc stále osoby, které byly již v minulosti kritizovány za vazby na farmaceutický průmysl a z toho plynoucí střet zájmů. Ministerstvo zdravotnictví tak má v oblasti transparentnosti svých interních procesů stále co dohánět.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.