Právní poradna

Gabriela Zukalová

asistentka Právní poradny

zukalova@transparency.cz

Je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V minulosti působila jako pomocná vědecká síla na Katedře evropského práva PfUK, absolvovala stáž v advokacii, kurz britského práva a zúčastnila se letní školy v Německu. Mluví anglicky, německy a francouzsky. Do Transparency International nastoupila jako stážistka v únoru 2020.

Bojujte proti korupci s námi.