Gabriela Zukalová

asistentka Právní poradny

zukalova@transparency.cz

Je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V minulosti působila jako pomocná vědecká síla na Katedře evropského práva PfUK, absolvovala stáž v advokacii, kurz britského práva a zúčastnila se letní školy v Německu. Mluví anglicky, německy a francouzsky. Do Transparency International nastoupila jako stážistka v únoru 2020 a na pozici asistentky naší Právní poradny pracovala do března 2022.

Autor těchto článků

Bojujte proti korupci s námi.